Almanach ledního hokeje

02.03.2014 11:17

 

 

 

ALMANACH

 

LEDNÍHO HOKEJE 1933 - 2003

 

Podle informací nejstarších pamětníků byl oddíl bruslení a hokeje v Železném

Brodě oficiálně založen v roce 1933 i když již dříve se mezi kluky provozoval

hockey na různých pláckách,včetně bruslení.Za tu dobu se vystřídalo hodně ge-

nerací a my se snažili – alespoň ve stručnosti – zachytit nepřetržitý a složitý ži-

vot našeho oddílu ledního hokeje.

Byly doby slávy a dobré výkonnosti,ale přišly i doby zlé,slabší výkonnosti.

A přesto se hokej v našem oddílu a městě hraje nepřetržitě od založení jako

v jediném městě na Jablonecku a Liberecku.To vše nás nutí ohlédnout se zpět,

obdivovat vykonanou práci nadšených funkcionářů a hráčů a snad jen litovat to-

ho,čeho jsme nedosáhli.ale mohly by dosáhnout generace žijící v nynějších,dale-

ko lepších podmínkách,budou-li mít pro lední hokej takovou lásku,jako jejich

předchůdci.Na začátku činnosti nebyla tělesná výchova a sport ve státním záj-

mu,jako je tomu dnes.Záleželo na jedincích,jak dovedli organizovat,vytvářet materiální podmínky a získávat další zájemce pro určitou činnost.Člověk neži-

je věčně,s každým odchází zkušenosti a svědectví o době,která nenávratně mi-

nula a bude zapomenuta.

Toto jsou úvodní věty z Almanachu vydaného k 55.výročí založení našeho
oddílu.Vznikl díky obětavosti spousty lidí a největší podíl na jeho zrodu a zpra-

vání měl p.Bareš Vladimír,kterému pomáhal p.Josef Šefr ,ing.Ladislav

Lubas a mnoho dalších pamětníků.Díky jim nebude zapomenuta historie naše-

ho oddílu i když některá období činnosti a života oddílu nejsou dokumentovány

a skládaly se dohromady jako nějaká starodávná a vzácná mozaika.

Z těchto důvodů mohlo dojít i k nepřesnostem a proto žádáme o trochu schoví-

vavosti.Myslíme si,že nejdůležitější je výsledek této práce,tedy zmapování vý-

voje a historie hokeje v Železném Brodě.

Život oddílu ledního hokeje,to není jen hra,ale hlavně spousty práce okolo pro-

vozu oddílu.Nejvíce starostí jak v současnosti,tak i v minulosti je finanční za-

bezpečení oddílu.Peníze se zajišťovali různě – finančními dary od sponzorů po

zajišťování brigád,přes placení oddílových příspěvků.Samozřejmě se musíme

postarat o provoz přírodního kluziště za sokolovnou,pořádali jsme zábavy,dětské karnevaly,prodávali občerstvení na Jarmarku atd.Těch aktivit byla spousta,ale

hlavní cíl byl vždy lední hokej.

Doufáme,že tento ALMANACH starší generaci pamětníků potěší a tu mladší

vyprovokuje k pokračování započatého díla,tak aby v budoucnosti byl důvod k dalšímu pokračování a sepsání historie oddílu. ******************************************************************************************

Z  HISTORIE

ŽELEZNOBRODSKÉHO HOKEJE

***************************************************************************

Podle záznamů nejstarších pamětníků,bruslilo se v našem městě na různých mí-

stech dávno před založením našeho oddílu,např.u Pecháčků na louce,kluziště

bylo i na bývalých tenisových kurtech v Olšinách,kde byl správcem p.Kazimír

Rezler a to na příkaz majitele Šroubárny ,továrníka Mrklase,na louce Belle –

Vulle – nyní sportovní stadion na nábřeží,ale těch míst bylo určitě více.

Po výstavbě nové sokolovny,bylo za ní vybudováno v roce 1933 oficiální klu-

ziště s mantinely.Mantinely byly zhotoveny položením klád a později se k nim

přitloukla prkna.Zde se i odehrávala první hokejová utkání.

Prvními funkcionáři byli :

  • vedoucí oddílu bruslení Jaroslav Hudský – ředitel spořitelny.

  • vedoucí hokeje - Vojtěch Šimůnek.

  • ledař - František Klikorka - holič.

Jedni z prvních hráčů – průkopníků hockye byli :

Ing.Jiří Nosek,Josef Bareš,Čeněk Lisý,Miloslav Hajna,Jaroslav Hykman,

Z mladších pak ing.Ladislav Lubas,Karel Zeman,Jan Hlava,Rudolf Lubas.

Sestava zakládajícího mužstva :

V brance František Brožek , dále Jindřich Hlubuček,ing.Jiří Nosek,Rudolf

Lubas, Čeněk Lisý,Miloslav Hajna,Jaroslav Hykman,Karel Zeman,Ladi-

slav Lubas a Jan Hlava.

 

Od roku 1936 se v Železném Brodě začíná formovat velice slibné dorostenecké mužstvo,plné individualit,ve složení : v brance Stanislav Kruliš,Luboš Mrklas,

Obránci František Rezler,Vladimír Kruliš,Josef Šefr a Jiří Kopal,

Útočníci Gustav Tepr,František Šefr,Vlastimil Šefr,Miroslav Mrklas,

Slávek Hnízdil a Josef Kocour.

Mužstva mužů i dorostenců se snažili hrát hned od začátku soutěže,zatím v blíz-kém,jako jsou Semily,Velké Hamry nebo Turnov a to hlavně z důvodů finan-

čních.Nejenže výstroj měli hráči zhotovenou podomácku,ale hráči se i skládali

na jízdné a případně si vzájemně půjčovali a podporovali.

 

V roce 1937 založil hockeyový oddíl též Sportovní klub na Poříčí.Kluziště měl

v místech,kde je nyní Železnobrodské sklo.Takže v sezóně 1937 – 8 a 1938 – 9

zde byly dva oddíly a mužstva dospělých.

Po zrušení SOKOLA v roce 1939 se oba oddíly spojily v jeden oddíl pod

názvem SK Železný Brod.

Předsedou byl - František Vašků

Jednatel - ing.Ladislav Lubas

Vedoucí mužstva - Josef Šefr

Pokladník - Jaroslav Nekola

 

 

 

 

 

Mužstvo mužů dosahovalo výborných výsledků a probojovalo se do divize,

kterou střídalo s I.A třídou.Více než výkonnost mužstva,která byla dobrá,roz-

hodovaly peníze,kterých tolik nebylo,protože účast v divizi byla náročná na

cestování a tím pádem i na finance.

Divize měla tento rozsah : Hradec Králové,Pardubice,Přelouč,Dvůr

Králové n.L.,Kolín,Jičín a SK Železný Brod.

I.A třídě hrály tyto mužstva : Turnov,Nová Paka,Dolní Bousov,

Hořice,Kopidlno,Voděrady,Mnichovo Hradiště,Nový Bydžov.

Jednotlivý hráči se snažili bruslit denně a kdo mohl,tak i o polední pře-

stávce nebo večer.Povinné tréninky byly vždy v úterý a ve čtvrtek,ovšem až po skončení bruslení od 20 hodin.Bruslilo se a trénovalo dokud byl led.Po každém bruslení následovala úprava hrací plochy a její nastříkání.První rok po sloučení oddílů se hrálo na sportovním hřišti SK v místech dnešního Železnobrodského

skla.Protože se tím kazilo travnaté hřiště na kopanou,vrátilo se bruslení za sokolovnu.

Za války v letech 1941 – 43 byly dojednány dokonce tréninky na tehdy jediném zimním stadiónu s umělou ledovou plochou v republice ŠTVANICI

až v Praze.Všichni hráči si toho velmi vážili a výkon mužstva byl na velmi dobré úrovni.Na kluzišti za sokolovnou se pořádali turnaje o POHÁR MĚSTA

SKLA za účasti předních mužstev,jako I.ČLTK PRAHA s reprezentanty

Frantou Pacajtem,brankařem Jardou Jarkovským a celé ligové sestavě,dále

HC ČERTI PRAHA – SMÍCHOV,SK NOVÁ PAKA atd.V sobotu se ode-

hrály dva zápasy a v neděli po dvou zápasech dopoledne,tak odpoledne.Na

zápasy byly dobré návštěvy,v průměru 1000 – 1200 diváků.V té době nastupo-valo mužstvo mužů v této sestavě :

Brankaři – Stanislav Kruliš,Luboš Mrklas a Jan Záruba.

Obrana - František Rezler,Vladimír Kruliš,Karel Zeman,Rudolf Pipek.

Útok - Vlastimil Rezler,Jaroslav Miler,Jiří Hilger,Jaroslav Mrklas,

František Vašta,Vlastimil Šefr,Vladimír Mrklas.

Postupně přicházeli Václav Kalousek,Slávek Lubas,Miroslav Mrklas,Jiří

Šefr.

Po válce z mužstva odešli přespolní hráči a zůstali jen železnobrodští.Nadše-

ní bylo veliké a v mužstvu se objevovaly nové tváře,mladí hráči,kvalitní bru-

slaři a technici.Oddíl po dlouhém jednání se zástupci SK v hostinci U Čer-

nické skály se vrátil pod obnovený SOKOL ŽELEZNÝ BROD.

V sezóně 1947 – 48 nebyl led a hrálo se jem na stadiónech.Sokol Želez-

ný Brod se účastnil sletového turnaje Sokola v Praze.Tento turnaj vyhrál a jako

vítěz Severního okruhu postoupil na mistrovství republiky,které se hrálo na

Štrbském plese ve Vysokých Tatrách.Zvítězili jsme nad Tatranem Střešovice

3 : 1 a porazili Královo pole.Po diskvalifikaci HC Poprad jsme se stali mistry

republiky !Byla to nejslavnější doba – zlatá éra železnobrodského hokeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

V sezóně 1948 – 49 hrajeme divizi s výbornými družstvy – Ramo Pardu-

bice,Slavia Hradec Králové,Meteor Svobodné Dvory,Spartak Kopidlno,

Týniště nad Orlicí.

Všechny zápasy jsme vyhráli,jen s Hradcem Králové jsme remizovali 3 : 3.Jako vítěz divize jsme v únoru 1949 hráli o postup do I.ligy Teslou Pardubice .

na jejich zimním stadiónu.Celou třetinu jsme drželi 1 : 0,ale nakonec to byla

prohra 6 : 1 a od té doby hraje Tesla Pardubice v I.hokejové lize.

Na tento kvalifikační zápas do Pardubic jsme sebou vezli 45 funkcionářů,

z toho většinu na pokladnu,pod vedením p.Zdeňka Horny,úředníka banky.

Vstupenky byly kontrasignovány proražením hvězdou ze spořitelny.Pernamen-

tky neplatily.Návštěva byla okolo 5 000 diváků a čistý výnos byl 17 000 Kč.

Za to se koupily nové dresy a výstroj.Pardubice měli tehdy zájem o našeho

brankaře Standu Kruliše a Vlastu Šefra,ale oba to odmítli.Za nás nastoupili:

Stanislav Kruliš v brance,obrana bratři František a Vlastimil Rezlerovi,

Vladimír Kruliš,Slávek Lubas,Jaroslav Miler a v útoku Luboš Vajdák,

Václav Štrouf,Ladislav Lubas,Jaroslav Mrklas,Vlastimil Šefr.Náhradníci

Cyril Musil,Vladimír Vele,Václav Kalousek.Předseda Josef Bareš,vedoucí

mužstva Josef Šefr a jednatel ing.Ladislav Lubas.

Většina mužstev měla stejné podmínky,hrálo se na přírodních kluzištích,

zimy byly slušné a ledu bylo dost,až na opravdové vyjímky.A tak záleželo na

hráčích,jak se připravili a též na finančních možnostech oddílu.

V sezóně 1950 – 51 se nám v divizi moc nedařilo a v oblastní soutěži s osmi

účastníky jsme skončili na 6.místě.

 

 

1. Sokol Ramo Pardubice 6 5 0 1 46 : 10 10 bodů

2. Sokol Dolní Bousov 5 4 1 0 31 : 12 8 b.

3. AZNP Mladá Boleslav 5 3 1 1 41 : 13 7 b.

4. Sokol Kopidlno 6 3 1 2 25 : 14 7 b.

5. Hradec Králové 6 2 0 4 22 : 32 4 b.

6. Sokol Železný Brod 5 1 0 4 9 : 21 2 b.

7. Škoda Hradec Králové 4 0 1 3 10 : 25 1 b.

8. Sokol Přelouč 3 0 0 3 8 : 35 0 b.

 

V mužstvu nastává výměna hráčů.Přistěhovali se Ladislav Hlaváček z Městce

Králové,Václav Štrouf z Prahy,Jindřich Musil z Kutné Hory a Václav Šich

z Turnova.Současně nastává přeorientace na Jablonecko,Liberecko a Českolip-

sko,kde soutěže jsou řízeny Krajským svazem v Liberci.

V sezóně 1951 – 52 bylo vytvořeno výborné mužstvo dorostenců s branka-

řem Ivo Tykvartem,Břetislavem Sýkorou,Jiřím Švitorkou a Lubošem Vítem

které se probojovalo na kvalifikaci o postup do Chomutova.Po skončení sezony,

mnozí z nich posílili mužstvo dospělých.

 

 

 

 

 

1951 – 1952 Krajský přebor mužů Liberecko

 

1. Kolora Liberec 5 5 0 0 40 : 15 10 bodů

2. Sokol Železný Brod 5 4 0 1 24 : 21 8 b.

3. Sokol Dolní Bousov 5 3 0 1 30 : 20 6 b.

4. Preciosa Jablonec n.N. 5 2 0 3 18 : 20 4. b.

5. Rudá Hvězda Liberec 5 1 0 4 20 : 49 2 b.

6. Konopa Turnov 5 0 0 5 14 : 32 0 b.

 

V únoru 1953 si I.ČLTK Praha sjednalo zájezd do Turnova,Jablonce n.N.

a Železného Brodu v kompletní ligové sestavě i s reprezentantem Jarosla-

vem Drobným.Jinde porazili soupeře dvouciferným rozdílem,naši muži zví-

tězili před návštěvou 2000 diváků těsně 8 : 7,když jsme vedli již 6 : 3 !!

Jaroslav Drobný hrál nejdříve v obraně a pak už „všude“.Poslední branku

vstřelil těsně před koncem zápasu a snížili na 8 : 7.Bylo to nezapomenutelné

vynikající utkání,jak pro hráče,tak i pro fanoušky a dlouho se na něj vzpomí-

nalo.

 

 

 

1952 – 1953 Krajský přebor mužů Liberecka skupina A

 

1. OSSZ Liberec 3 3 0 0 27 : 9 6 bodů

2. ŽBS Železný Brod 3 2 0 1 9 : 12 4 b.

3. Liberec 3 1 0 2 9 : 16 2 b.

4. Sokol Dolní Bousov 3 0 0 3 9 : 16 0 b.

 

V sezóně 1954 – 55 odchází od mužstva Josef Šefr,zůstává jako rozhodčí a ve-

denní mužstva přebírá ing.Ladislav Lubas.V této sezóně se ustavuje mužstvo

dorostu pod vedením Vladimíra Bareše.Zima byla velmi dlouhá a díky tomu

dorostenci odehráli 28 zápasů.Podařilo se jim vyhrát přebor Libereckého kra-

je a měli hrát v Kladně kvalifikaci do přeboru ČR proti PZ 24 Kladno.Již teh-

dy se na Kladně pracovalo s mládeží celoročně.Měli 4 mužstva mládeže a v jed-

nom z nich hráli reprezentanti Jiřík,Vimr,Lidický a další.Po dohodě přijeli k

nám do Brodu a my jim zajistili přáteláky v Turnově a Jablonci n.N proti dospě-

lým a zvítězili 8 : 1 a 9 : 1. V neděli dopoledne naši dorostenci prohráli před 300

diváky 11 : 0 a odpoledne muži 5 : 0.

 

1957 – 58 Krajský přebor Liberecka – oddělení Východ

 

1. Jiskra Železný Brod 10 8 1 1 60 : 23 17 bodů

2. Jiskra Dolní Bousov 9 6 2 1 38 : 13 13 b.

3. Jiskra Velké Hamry 9 5 1 3 42 : 38 11 b.

4. Sparťan Mnichovo Hradiště 10 3 2 5 43 : 45 8 b.

5. Dukla Turnov 7 1 1 5 30 : 52 3 b.

6. Jiskra Lomnice n.Popelkou 9 0 2 7 52 : 58 2 b.

 

 

 

 

 

1959 - 1960 I.A Třída mužů - Liberecký kraj

 

1. Jiskra Dolní Bousov 7 5 1 1 36 : 18 11 bodů

2. Loko Bakov n.Jizerou 7 4 1 2 44 : 28 9 b.

3. Jiskra Velké Hamry 7 4 1 2 32 : 30 9 b.

4. Jiskra Železný Brod 6 2 2 2 31 : 23 6 b.

5. Slovan Varnsdorf 5 2 0 3 21 : 24 4 b.

6. Jiskra Raspenava 6 0 1 7 16 : 57 1 b.

 

 

1964 - 1965 Krajský přebor muži – skupina A

 

1. Dukla Liberec 10 9 0 1 87 : 21 18 bodů

2. Stadión Liberec B 10 8 0 2 58 : 23 16 b.

3. Jiskra Železný Brod 10 4 1 5 44 : 42 9 b.

4. Jiskra Jablonec n.Nisou 10 3 1 6 42 : 62 7 b.

5. Jiskra Velké Hamry 10 3 0 7 29 : 73 6 b.

6. Jiskra Kamenický Šenov 10 2 0 8 32 : 71 4 b.

 

Dukla Liberec postupuje do finále o titul přeborníka Severočeského

kraje

 

1965 - 1966 I. A Třída - Krajská soutěž mužů

 

1. Stadión Liberec B 8 8 0 0 109 : 14 16 bodů

2. Jiskra Jablonec n.Nisou 8 5 0 3 47 : 38 10 b.

3. Spartak Smržovka 7 3 1 3 45 : 34 7 b.

4. Jiskra Železný Brod 5 2 1 2 20 : 36 5 b.

5. Seba Velké Hamry 6 0 2 4 14 : 60 2 b.

6. Spartak Rychnov 8 0 2 6 26 : 79 2 b.

 

1969 - 1970 I. A Třída - skupina D – muži

 

1. Jiskra Železný Brod 12 10 0 2 103 : 36 20 bodů

2. Spartak Smržovka 12 9 0 3 86 : 18 18 b.

3. Spartak Rychnov 12 5 0 7 73 : 75 10 b.

4. Sokol Dubnice 12 0 0 12 20 : 137 0 b.

 

Hrálo se čtyřkolově a my jako vítěz jsme hráli kvalifikaci do krajského přebo-

ruJiskrou Verneřice.První zápas v Liberci jsme vyhráli 12 : 5,ale odveta se nehrála,po 10.březnu už nebyl led a tak jsme zůstali v I:A třídě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 - 1971 I. A Třída - muži

 

1. Spartak Smržovka 7 6 1 0 36 : 16 13 bodů

2. Sokol Pěnčín 5 3 1 1 25 : 16 7 b.

3. Spartak Rychnov 7 3 1 3 24 : 24 7 b.

4. Jiskra Železný Brod 5 1 0 4 17 : 24 2 b.

5. Slovan Frýdlant v Č 6 0 1 5 12 : 26 1 b.

 

V sezóně 1977 – 78 hrajeme krajskou soutěž za účasti Bižuterie Jablonec,

Rumburka,Pěnčína u Turnova,Kamenického Šenova / sestoupil z krajské-

ho přeboru /,Šluknova a Jablonného v Podještědí.

Zde je několik výsledků : Železný Brod – Jablonné v P. 5 : 2.Prohrávali jsme

na zimním stadiónu v Liberci už 0 : 2.Branky : Kopal Josef 5 !! Výborně chy-

tal Petr Tomeš.

Sokol Pěnčín - Železný Brod 2 : 4.Hráno ve Frýdlantu v Čechách.

Kamenický Šenov - Železný Brod 9 : 0.

Železný Brod - Šluknov 5 : 3.

Jablonné v P. - Železný Brod 5 : 4,hráno opět v Liberci.

Železný Brod - Bižuterie Jablonec n.N. 1 : 0.Nejlepší zápas sezóny,hraný na

domácím kluzišti v Žel.Brodě.Vítěznou branku střelil v 5 minutě zápasu Josef

Kopal.Opět vynikl i náš brankař Petr Tomeš.

V přípravě na sezónu 1978 - 79,posílili mužstvo tři druholigový hráči ze

Stadiónu Liberec a to brankař Stanislav Burdys,obránce Bohumil Trojan a

střední útočník ing.Milan Hofman.Pro mužstvo a hráče to byl velký přínos.Tito

zkušení hráči nám dobře radili a dokázali vyprovokovat zbytek mužstva k maxi-

málnímu výkonu.Zahájili jsme sice neslavně porážkou v Jablonci 0 : 5,ale doma

jsme s Bižuterií prohrávali už 1 : 4,ale podařilo se nám otočit a dokonce vést

5 : 4. Bohužel těsně před koncem se jabloneckému Vozkovi podařilo

vyrovnat na konečných 5 : 5.Přišlo se na nás podívat 300 fanoušků,které zápas

rozhodně nezklamal.Nejlepší zápas jsme sehráli s Kamenickým Šenovem,který

opět sestoupil z kraje a my v něm zvítězili 5 : 3.Po dlouhé době jsme porazili

doma Sokol Pěnčín a to 3 : 0 a u nich po napínavém a urputném boji 2 : 1.Na-

opak se nám vůbec nevydařil zápas v Šenově – prohra 0 : 3.Přesto jsme se stali

celkovými vítězi a hráli kvalifikaci do Severočeského krajského přeboru.

 

1. Jiskra Železný Brod 8 5 1 2 21 : 20 11 bodů

2. Sokol Pěnčín 8 4 2 2 18 : 11 10 b.

3. Jiskra Kamenický Šenov 8 4 1 3 33 : 22 9 b.

4. Bižuterie Jablonec n.N. 8 3 3 2 26 : 21 9 b.

5. Tatran Jablonné v Podj. 8 0 1 7 22 : 32 1 b.

 

Kvalifikace - výsledky

Železný Brod - Mnětěš 4 : 0 / 1:0,1:0,2:0 /

Branky : Bareš Vladimír 2, ing.Hofman a Pavlata Jan po 1.

 

 

Železný Brod - Rumburk 3 : 2 Hráno v Jablonci n.N:

Branky : Kopal Josef,ing.Hofman a Trojan B. po 1.

Sokol Mnětěš - Železný Brod 5 : 1 / 2 : 0,2 : 0,1 : 1 /

Hráno na rybníku,velmi špatný led,ale i výkon.

Železný Brod - ČSAD Chomutov 2 : 4 / 0 : 0,1:1,1:3 /

Hráno v Jablonci n.N.Chomutov byl lepším mužstvem.

Branky : Kopal Josef a Hofman.

Rumburk - Železný Brod 3 : 2. Hráno v Děčíně.

Branky : Rudolf Masný a Tomáš Bareš.

ČSAD Chomutov - Železný Brod 5 : 3.Hráno v Kadani.

Z důvodů velké marodky jsme byli značně oslabeni.Dvě třetiny jsme

drželi se soupeřem krok,bohužel jsme fyzicky nevydrželi až do

konce.

Dorostenci se umístili na 2.místě,což byl velký úspěch.

Žáci ve své soutěži skončili na 1.místě a vyhráli i turnaj VŘSR ve

Frýdlantu a turnaj pořádaný doma v Železném Brodě – pohár

Vítězného února.Takže celková bilance oddílu byla velice dobrá.

 

Sezóna 1979 – 1980 opět hrajeme krajskou soutěž.

Jeden z nejtěžších zápasů byl v Jablonci n.N. s Bižuterií,kde se nám podaři-

lo po taktické hře remizovat 2 : 2.Za to v Pěnčíně se Sokolem těsně prohrá-

váme těsně 1 : 2 a nečekaně doma s Kamenickým Šenovem 3 : 4,když před

návštěvou 200 diváků,jsme vedli už 3 : 0.V dalším zápase na domácím ledě

porážíme Bižuterii Jablonec n.N. 4 : 2,před 350 fanoušky.Přesto Bižuterie

vyhrála soutěž a postoupila do Krajského přeboru.

 

Do sezóny 1980 – 1981 vstupujeme opět jen s vlastními „odchovanci“,

protože brankař Standa Burdys přestoupil do Bižuterie Jablonec,Bohumil

Trojan onemocněl a ing.Hofman sám nechtěl dojíždět.

V soutěži jsme obsadili 2.místo za vítězným Sokolem Pěnčín.Dále hráli

Tesla Liberec,Rudá Hvězda Liberec,ZSS Liberec,MZ Liberec,SVČK

Liberec,Stavokombinát Liberec.

 

 

Sezona 1982 – 1983 pro nás začala zrušením kluziště z důvodu výstavby

nové sportovní haly za sokolovnou.Z toho důvodu hrajeme všechny zápasy

Přeboru Liberecka jen na zimních stadiónech.Jsme nuceni z finančních dů-

vodů přerušit práci s mládeží,proto rušíme dorostence.Ti vyspělejší jsou přeřazeni do mužstva dospělých,se žáky pracujeme dál.

Absence domácího kluziště se projevila na slabší výkonnosti mužstva,není

možnost tréninku a to je znát.

 

 

 

 

 

 

 

 

V sezóně 1984 – 1985 mužstvo dospělých v soutěži zvítězilo,ale většina

přihlášených mužstev se skládala z neregistrovaných hráčů,což se projevilo

na úrovni soutěže.

 

1. ŽBS Železný Brod 61 : 18 15 bodů

2. Rolba Jablonec n.N. 71 : 25 14 b.

3. JZD Lučany n.N. 52 : 32 11 b.

4. Seba Tanvald 46 : 42 10 b.

5. Nisasport Jablonec n.N. 36 : 38 8 b.

6. TJ Spartak Rychnov 34 : 43 5 b.

7. SVČK Jablonec n.N. 32 : 52 5 b.

8. Tofa Albrechtice v J.h. 29 : 60 4 b.

9. Sklárny Jablonec n.N. 22 : 72 0 b.

 

Nejlepším střelcem soutěže byl náš Josef Kopal.

 

Sezóna 1985 – 1986 byla nejlepší za posledních patnáct let.Vzhledem k vý-

stavbě haly jsme neměli kluziště a též z finančních ,ale i kvality soutěže a soupeřů jsme „přestoupili“ do Sdruženého okresního přeboru Semily – Jičín.Během soutěže jsme neprohráli,pouze dvakrát remizovali.

Přípravu na soutěž jsme zahájili přáteláky s dorostem Lomnice n.P. a Bižuterie

v rámci jejich tréninků,čímž jsme ušetřili za led.S dopravou nám vychází vstříc

Železnobrodské sklo.První „křest“ v nové soutěži máme na „domácím“ ledě

v Lomnici n.P. 6.12. se Spartakem Kopidlno.Zaslouženě vítězíme 7 : 3,když

branky dali Josef Kopal 4, Jindra Pulíček 2 a Tomáš Bareš 1.Z výsledku

jsme se radovali.Přesto,že jsme měli za sebou náročný zápas,druhý den přišla

většina hráčů brigádničit na stavbu sportovní haly.

1. ŽBS Železný Brod 14 12 2 0 58 : 37 26 bodů

2. TJ Lány 14 9 1 4 81 : 41 19 b.

3. Spartak Kopidlno 14 9 1 4 57 : 40 19 b.

4. Lázně Bělohrad 14 7 2 5 57 : 34 16 b.

5. TJ Jičín 14 4 3 7 57 : 58 11 b.

6. Sokol Vitíněves 14 5 0 9 50 : 60 10 b.

7. TJ Nová Paka 14 1 3 10 26 : 74 5 b.

. 8. Sokol Rovensko 14 1 2 11 30 : 77 4 b.

 

Naši muži zvítězili i v soutěži slušnosti.

Několik nejzajímavějších výsledků -

Železný Brod - Sokol Rovensko p.T. 5 : 3 / 2 :1,0 : 2,3 : 0 /

Rivalské utkání,které v samém závěru rozhodl čtvrtou a pátou brankou

Josef Kopal.

Železný Brod - TJ Jičín 3 : 2 . Vítěznou branku vstřelil Jan Rezler

28 vteřin před koncem !!

 

 

 

TJ Jičín : Železný Brod 6 : 6 / 3 : 2,0 : 0,3 : 4 /

Soupeř nám chtěl oplatit těsnou porážku a tak se do nás pustil pěkně ostře.

Jičín vedl 10.minut před koncem 6 : 3,ale nám se podařilo snížit na 6 : 5 a

i když jsme nemohli odvolat brankaře,Josef Kopal ujel a blafákem těsně před

závěrem vyrovnal

Železný Brod - TJ Lány 6 : 4 / 1 : 1,3 : 1,2 : 2 /

Odvetné utkání,ve kterém jsme vedli 4 : 1,ale soupeř se zvedl a snížil až na 5 : 4.

V dramatickém závěru soupeř odvolal brankaře,ale díky trefě Josefa Kopala do

prázdné „klece“ bylo rozhodnuto.

TJ Nová Paka - Železný Brod 3 : 3 / 2 : 0,0 : 1,1 : 2 /

Díky podcenění soupeře a naší slabší hře jsme prohrávali 2 : 0 a 3 : 1.Vyrovnat

se nám podařilo díky brankám bratrů Kopalů a to Josef 2 a Miroslav 1.

Družstvo žáků má zelenou.

Přestože nemáme již čtyři roky vlastní kluziště a nemůžeme moc trénovat,

mužstvo žáků hraje též Sdružený okresní přebor Semily – Jičín.Jako nováček

si nevedli špatně a po slabším začátku se jim podařilo umístit uprostřed tabulky.

Je tu několik slibných talentů a věříme,že se trenérům Pavlovi Vítovi a Bořivoji

Jégrovi je podaří dovést do dorostenců a dál.Za jejich obětavou činnost jim patří naše poděkování.Žáci se též účastnili Memoriálu Aloise Lábka a jen trest-

ná střílení je připravila o vítězství.

 

 

Tabulka okresního přeboru žáků 1985 – 1986

 

1. TJ Jičín 9 0 0 90 : 41 18 bodů

2. TJ Jilemnice 9 0 0 88 : 51 18 b.

3. Nový Bydžov 8 0 1 99 : 28 16 b.

4. Spartak Kopidlno 6 2 4 79 : 14 14 b.

5. ŽBS Železný Brod 7 0 4 69 : 74 14 b.

6. Sokol Rovensko 6 2 6 54 : 78 14 b.

7. Lázně Bělohrad 1 1 11 31 : 113 3 b.

8. TJ Nová Paka 1 1 11 26 : 125 3 b.

 

V sezóně 1986 – 1987 byla konečně dostavěna sportovní hala.Na její výstavbě

odpracovali členové našeho oddílu rovných 999 brigádnických hodin.Opět z fi-

nančních důvodů nemůžeme přihlásit dorostence do soutěže.Muži a žáci hrají

Okresní Semilský přebor.Muži hrají tříkolově a to vždy doma,venku a zimní

stadión.Přes mimořádnou sněhovou kalamitu se nám po patnácti dnech vyhazo-

vání a kropení podařilo zprovoznit kluziště a dne 11.1.1987 muži po pětileté

nucené přestávce nastoupili před domácí fanoušky k zápasu s TJ Jilemnice.

Před 150 diváky jsme přes průměrný výkon zvítězili 7 : 2 / 2 : 1,3 : 0,2 : 1 /.

Další mistrák je 17.1. proti Martinicím.Vítězíme 6 : 2 / 4 : 0,0: 0,2 : 2 /.Bylo to

hladké vítězství proti snaživému soupeři.Vítězíme ve Staré Pace 5 : 3 a v Jile-

 

 

 

 

 

mnici těsně 3 : 2. Za velkého mrazu a naší marodky,chybí nám čtyři hráči,pro-

hráváme 30.1. v Rovensku a to 3 : 0.Josef u Kopalovi navíc rozseknou oční

víčko a urazí přemrzlé brusle.Odveta byla hned v neděli 1.února u nás při ve-

černím osvětlení.Marodka stále veliká,byli jsme rádi,že dáme dohromady dvě

pětky do hry.Před domácím publikem jsme chtěli samozřejmě zvítězit a odči-

nit čerstvou porážku.Měli jsme mohutný nástup a nedali rivalovi z Rovenska

šanci a zvítězili vysoko 7 : 2 !

Další výsledky - Sokol Martinice - Železný Brod 3 : 4

Železný Brod - Stará Paka 9 : 1

Železný Brod - Nová Paka 5 : 2

Železný Brod - TJ Jilemnice 4 : 1

Sokol Rovensko - Železný Brod 4 : 3

Stará Paka - Železný Brod 1 : 10

Železný Brod - Sokol Martinice 8 : 1

Nová Paka - Železný Brod 3 : 3

 

Konečná tabulka – okresní přebor mužů 1986 - 1987

1. Sokol Rovensko 15 13 0 2 89 : 43 26 bodů

2. Železný Brod 15 12 1 2 79 : 31 25 b.

3 Sokol Nová Paka 15 9 1 5 75 : 46 19 b.

4. Sokol Martinice. 15 4 1 10 47 : 72 9 b.

5. Sokol Stará Paka 15 3 1 11 40 : 75 7 b.

6. TJ Jilemnice 15 1 2 12 39 : 90 4 b.

Sestava mužů - brankaři Karel Lumpe a Libor Bursa,

Obránci Jan Rezler,Miloš Pala,Míra Kopal,Luboš Bařtipán,ing.Milan Hofman.

Útočníci Luboš Novotný,Tomáš Bareš,Roman Pulíček,Josef Kopal,Luděk

Hnídek,František Schovánek,Zdeněk Suchánek,Josef Bartoš,Luděk Folprecht,

Miloš Štěpán,Jiří Munzar.

Vedoucí mužstva Vladimír Bareš.

Všechny mistrovská utkání odehráli Miloš Pala a Míra Kopal.

Králem střelců a kanadského bodování v soutěži se stal Josef Kopal,který dal

21 branek + 14 přihrávek.

Velmi dobře si vedli Zdeněk Suchánek 11 + 2,Luděk Hnídek 10 + 4 a Tomáš

Bareš 8 + 2.

Díky obnovení a zprovoznění kluziště za sokolovnou jsme mohli uspokojit zá-

jem o bruslení nejen veřejnosti,ale i častěji trénovat.Hlavně pro naše žáky to

bylo důležité a projevilo se to tím,že svoji soutěž vyhráli a to bez porážky.

 

Konečná tabulka okresního přeboru žáků 1986 – 1987

1. ŽBS Železný Brod 6 5 1 0 58 : 14 11 bodů

2. Sokol Rovensko 6 4 1 1 50 : 18 9 b.

3. Sokol Nová Paka 6 1 1 4 9 : 56 3 b.

4. TJ Jilemnice 6 0 1 5 11 : 40 1 b.

 

 

 

Sezóna 1987 – 1988 je významná tím,že na jejím konci vstoupí náš oddíl do

jubilejního roku – 55.výročí železnobrodského hokeje. K jeho připomenutí

připravujeme uspořádání setkání bývalých členů,hokejistů a funkcionářů a

též vydání Almanachu.

Tuto sezónu lze označit za velmi úspěšnou i po sportovní stránce.Muži suve-

réně zvitězili bez ztráty bodu ve sdruženém okresním přeboru Semilska s nás-

kokem šesti bodů před věčným rivalem z Rovenska a na únorovém turnaji

ve Vrchlabí skončili na druhém místě.

Po několika letech se nám podařilo přihlásit do soutěži i nové mužstvo doro-

stenců složené z velmi mladých hráčů.Z devíti účastníků se umístili na pěk-

ném 5.místě.

Protože většina žáků přešla do dorostu,do soutěže jsme šli s doplněným

kádrem nových žáků.Z osmi účastníků se umístili na výborném 3.místě.

Přípravu zahájily všechna mužstva tréninkem na zimních stadiónech v Jablon-

ci n.N. a Lomnici n.P.Kromě tréninků se nám povedlo sehrát i několik přáte-

láků s mužstvy Jablonce a Lomnice v rámci jejich tréninků.

 

Sdružený okresní přebor žáků 1987 – 1988

 

1. Nový Bydžov 13 12 1 0 127 : 27 25 bodů

2. Spartak Kopidlno 12 9 2 1 76 : 36 20 b.

3. ŽBS Železný Brod 13 8 0 5 75 : 52 16 b.

4. Sokol Nová Paka 12 6 0 7 59 : 63 12 b.

5. Sokol Rovensko 13 5 1 7 60 : 87 11 b.

6. TJ Jičín 13 5 0 8 62 : 88 10 b.

7. TJ Jilemnice 12 2 0 10 47 : 97 4 b.

8. TJ Lázně Bělohrad 12 2 0 10 32 : 92 4 b.

 

Mužstvo žáků porazilo Lázně Bělohrad 10 : 0 a 7 : 3,Rovensko 9 : 1

a 13 : 0,Jičín 7 : 6,Jilemnici 7 : 2 a 5 : 4,Novou Paku 8 : 3.

Prohrálo s Kopidlnem 1 : 5 a 2 : 8,Novou Pakou 2 : 3.

Nejlepšími střelci jsou Jaroslav Rezler 24,Jaroslav Urban 20 a Petr

Vít 16 branek.. Petr Vít je i nejlepší nahravač s 16 body.

Velmi dobře si vedl a byl hodnocen i Stanislav Kříž.

Žaci se účastnili též Memoriálu Aloise Lábka v Lomnici n.P. a ze šesti

mužstev skončili též na 3.místě.Nejlepším brankařem vyhodnocen náš

Pavel Tomeš.

Blahopřání a poděkování patří též trenérům Pavlu Vítovi a Bořivoji Jégrovi.

 

Dorostenci bojovali střed tabulky a díky lepšímu skóre se umístili na 5.místě.

Nejlepšími střelci byli Jiří Rezler s 20 brankami.Dále Tomáš Holeček s 15,

Václav Doležal s 6 a Daniel Hloušek s 5 brankami.

Dorostence obětavě vedl a trénoval p.Jiří Rezler st.

 

 

 

 

 

 

Sdružený okresní přebor dorostu 1987 – 1988

 

1. TJ Jičín 15 15 0 0 125 : 41 30 bodů

2. TJ Jilemnice 13 8 1 4 72 : 47 17 b.

3. Sokol Nová Paka 14 8 0 6 64 : 61 16 b.

4. TJ Lázně Bělohrad 15 7 0 8 53 : 60 14 b.

5. Sokol Železný 15 6 1 8 62 : 64 13 b.

6. TJ Chomutice 16 6 1 9 64 : 97 13 b.

7. Spartak Kopidlno 14 5 1 8 55 : 80 11 b.

8. Sokol Rovensko 15 5 0 10 68 : 77 10 b.

9. SOUL Lonmice a.P. 15 3 2 10 41 : 68 8 b.

 

Výběr nejlepších zápasů -

Železný Brod - Kopidlno 9 : 1, Jilemnice 5 : 3, Rovensko 7 : 2

Výběr nejhorších zápasů – hráno vždy na hřišti soupeře.

Železný Brod - Chomutice 4 : 5, L.Bělohrad 0 : 5,

- Nová Paka 3 : 5, Lomnice 3 : 4.

 

Muži po dvou letech zopakovali v okresním přeboru prvenství bez jediné po- rážky s plným počtem bodů.Zvítězili s náskokem 6 bodů a skórem 85 : 15.

Kromě hráčů patří poděkování hráči a trenéru zároveň Josefu Kopalovi a hlavně vedoucímu mužstva a obětavému funkcionáři p.Vladimíru Barešovi,

který se o vše stará.

Králem střelců v soutěži je už po několikáté náš hráč Josef Kopal s 21 góly.

Dále Tomáš Bareš 13,Zdeněk Suchánek 12,Jan Rezler 7,Luboš Novotný 6,

Jindřich Pulíček 5,František Schovánek Miroslav Kieveg a dorostenec

Jiří Rezler po 3 gólech.

Výsledky : Železný Brod - Rovensko 4 : 3 a 6 : 1,

Nová Paka 6 : 2 a 4 : 3, Stará Paka 15 : 1 a 9 : 3,

Jilemnice 6 : 0 a 21 : 1, Martinice 7 : 1 a 6 : 0.

 

Sdružený okresní přebor mužů Semily – Jičín 1987 - 1988

 

1. ŽBS Železný Brod 10 10 0 0 85 : 15 20 bodů

2. Sokol Rovensko 10 7 0 3 43 : 34 14 b.

3. Sokol Nová Paka 10 6 0 4 53 : 40 12 b.

4. TJ Martinice 10 5 0 5 49 : 44 10 b.

5. TJ Stará Paka 10 2 0 8 36 : 74 4 b.

6. TJ Jilemnice 10 0 0 10 18 : 75 0 b.

 

Po skončení soutěže se muži zůčastnili turnaje 40.výročí ůnora ve Vrchlabí.

Účastnili se vždy dvě nejlepší mužstva z okresů Semily a Trutnov.

Výsledky : Železný Brod – Lipnice 5 : 5, Doubravice 6 : 4

- Kopidlno 3 : 3 / pro hrubost hostů nedohráno,čas 59,51 ! /

Pořadí : 1. Lipnice , 2. Železný Brod / horší skóre /.

 

 

AŽ POTUD ZPRACOVÁNO DLE ALMANACHU Z ROKU 1989.

VSTUPUJEME DO JUBILEJNÍ 55.SEZÓNY V HISTORII ODDÍLU

Sezóna 1988 – 1989 byla pro nás slavnostní a celkem úspěšná.Mužům se sice

nepodařilo zopakovat loňské suverénní vítězství,ale tím,že se soutěž rozšířila

na Sdružený přebor okr.Semily – Trutnov a 10 mužstev,dostala úplně jinou

kvalitu.Domácí utkání hrajeme tradičně na zimním stadiónu v Lomnici n.P.kde

nám vychází vstříc.Podařilo se nám sehrát i přáteláky a to s Vrchlabím 2 : 10,

s Jičínem 6 : 6,s muži a dorostem Lomnice n.P.

 

Výsledky mistrovských utkání mužů.

Železný Brod - Sokol Rovensko 5 : 1 8 : 2

- TJ Bernartice 8 : 4 5 : 3

- Sokol Lipnice 3 : 6 2 : 6

- TJ Doubravice 1 : 4 5 : 2

- Spartak Úpice 6 : 3 4 : 3

- TJ Martinice 2 : 2 15 : 2

- TJ Jilemnice 7 : 2 7 : 3

- TJ Petříkovice 7 : 0 3 : 4

- Tatran Hostinné 4 : 1 5 : 0

Sdružený okr.přebor mužů Semily – Trutnov 1988 – 1989

 

1. Sokol Lipnice 18 16 1 1 122 : 47 33 bodů

2. ŽBS Železný Brod 18 13 1 4 97 : 48 27 b.

3. Jiskra Petříkovice 18 13 0 5 89 : 53 26 b.

4, Tatran Hostinné 18 11 1 6 77 : 60 23 b.

5, Sokol Doubravice 18 11 1 6 83 : 53 23 b.

6. Sokol Rovensko 18 10 2 6 75 : 64 22 b.

7. Jiskra Bernartice 18 4 2 10 71 : 120 10 b.

8. Sokol Martinice 18 3 1 14 53 : 98 7 b.

9. Spartak Úpice 18 3 0 15 55 : 92 6 b.

10. TJ Jilemnice 18 2 1 15 27 : 113 5 b.

 

 

Nejlepší střelci - Nahrávači - Zlý Muži -

Josef Kopal 20 br. Rezler Jiří ml. 13 Josef Kopal 36 tr.min.

Tomáš Bareš 16 Josef Kopal 13 Luděk Hnídek 26 tr.min.

Jiří Rezler 13 Jindra Pulíček 12 Luboš Chmelík 24 tr.min.

Jindra Pulíček 11 Luboš Chmelík 7 Miloš Pala 22 tr.min.

Miloš Štěpán 6 Miloš Štěpán 7 Mirek Kopal 20 tr.min.

Sestava mužů : brankaři Karel Lumpe a Libor Bursa

Obránci Miroslav Kopal,Jan Rezler,Miloš Pala,Jindřich Pulíček, Luboš Chmelík.Útočníci František Schovánek,Miroslav Kieveg,Zdeněk Suchánek,Tomáš Bareš,Josef Kopal,Luděk Hnídek,Luboš Folprecht,Jaroslav Matěcha,Luboš Novotný. Vedoucí – Vladimír Bareš Metodik a zástupce : Luboš Serina a Roman Švitorka.

 

 

Mužstvo žáků se stalo vítězem okresního přeboru Semilska s velikým násko-

kem před Rovenskem.

 

Tabulka okresního přeboru žáků Semilska 1988 – 1989

1. ŽBS Železný Brod 16 15 0 1 71 : 16 30 bodů

2. Sokol Rovensko 16 6 0 10 46 : 62 12 b.

3. TJ Jilemnice 16 3 0 13 21 : 60 6 b.

 

29.1. Memoriál Aloise Lábka - turnaj žáků v Lomnici n.P.

Po finálové prohře s mužstvem Lomnice A 0 : 7,jsme skončili na

pěkném 2.místě.

 

Nástavbový turnaj okr.Semily - Trutnov

 

19.2. na ZS Dvůr Králové Železný Brod - Tatran Hostinné 7 : 3

Rovensko - Doubravice 1 : 5

26.2. na ZS Lomnice n.P. Železný Brod - Doubravice 1 : 0

Rovensko - Hostinné 1 : 9

 

V turnaji žáci zvítězili se 4 body a skórem 8 : 3.

Sestava žáků : Pavel Tomeš,Jaroslav Urban,Pavel Bohuslav,Dušan Bry-

chta,Libor Vepřek,Marek Havel,Petr Rajman,Štefan Rigo,

Michal Samko,Jan Drozd,Antonín Hloušek,Petr Vít,Vladimír Bien,Mi-

chal Křeček,Radim Linka,Robert Dufek,Michal Ducháček,Petr Janura,

David Drobný,Martin Konejl a Tomáš Podobský..

Trenéři : Bořivoj Jégr a Pavel Vít.

 

Mužstvo dorostenců napodobilo žáky a zvítězilo v okresním přeboru semil-ska pod trenérským vedením Jiřího Rezlera st.

Přebor odehráli v této sestavě – David Matěcha,Stanislav Kříž,Václav Dole-žal,David Vepřek,Ivo Kalousek,Petr Baier,Jiří Rezler ml.,Tomáš Holeček,

Daniel Hloušek,Jiří Kobr,Jan Černý,Radek Hubáček,Rostislav Prevuž-

ňák,Tomáš Bartůněk,Roman Dubeš,Jaroslav Rezler,Radek Šefr,Martin

Šefr,Vlastimil Urban.

 

Tabulka okresního přeboru Semilska dorostu 1988 - 1989

 

1. ŽBS Železný Brod 12 8 1 3 47 : 30 17 bodů

2, TJ Jilemnice 12 8 0 4 60 : 26 16 b.

3. Sokol Rovensko 12 7 1 4 59 : 43 15 b.

 

Dne 4.2. se dorostenci účastnili turnaje v Lomnici n.P.Ze šesti mužstev

obsadili 2.místo po finálové prohře 1 : 3 s Rovenskem.

Nejlepším střelcem na turnaji je náš Jiří Rezler ml.

 

 

Na závěr sezóny jsme uspořádali dne 1.dubna 1989 slavnostní schůzi

k 55.výročí železnobrodského hokeje.

Schůze byla v sokolovně a účastnila se jí řada pamětníků a dlouholetých hráčů

a funkcionářů našeho oddílu.Setkání se vydařilo a díky vydání Almanachu začal

p.Vladimír Bareš sepisovat Závěrečný zpravodaj,proto je historie od tohoto data sepsána daleko podrobněji.

 

Do sezóny 1989 – 1990 vstupujeme se třemi mužstvy,žáky,dorostenci a muži,

která hrají Sdružený okresní přebor Semilska.Sezónu jsme zahajovali v době

plné dramatických změn a událostí v naší společnosti.Když jedeme na první zá-

pas do Lomnice,v Brodě vzniká Občanské Fórum a dochází k odvolání vedení

městského výboru.I když se nás tyto události též týkají,soutěž se hraje dál a naší

snahou je co nejlépe náš oddíl a město reprezentovat.Podařilo se nám i sehrát

dva zápasy na našem kluzišti za sokolovnou a to přes to,že se bruslilo jen 15 dní.

Kromě kluziště,kde každoročně odpracujeme spoustu brigádnických hodin,jsme

museli vyčistit studnu,ze které čerpáme vodu na led.Vzhledem k politické situa-

ci ve státě,kdy nikdo neví co bude je finanční situace velmi napjatá.Nikdy jsme

jako oddíl dotace moc nedostávali,takže jsme zvyklí si na svoji činnost vydělá-vat brigádnicky.Letos jsme odpracovali 162 hodin a zajistili jsme si finance na letošní sezónu.

Nejen v republice,ale i v našem oddílu došlo ke změnám.Vzhledem k tomu,že

Pavel Vít požádal o uvolnění z místa předsedy,na výroční schůzi se volí nový

nejen předseda,ale i výbor.

 

Předseda - Miroslav Kieveg

I.místopředseda - Pavel Vít

II.místopředseda - ing.Jaroslav Rákos

Předseda trenérské rady - Josef Kopal

Pokladník - Jiří Majer

Hospodář - František Schovánek

Správce kluziště - Jiří Salaba

Stavební referent - Jan Pavlata

Propagační referent - Zdeněk Suchánek

Metodik mužstva - Luboš Serina

Sekretář oddílu - Vladimír Bareš

 

Členové výboru - Jindřich Pulíček,Luděk Hnídek,Jiří Rezler st.,Miloš Pala,

Roman Švitorka

Trenérská rada - Josef Kopal,Vladimír Bareš,Pavel Vít,Bořivoj Jégr,Jiří

Rezler st.,Luboš Serina,František Schovánek,Roman

Švitorka,Jan Rezler,ing.Jaroslav Rákos,Jan Pavlata.

 

Dne 2.března 1990 se koná závěrečné hodnocení uplynulé sezóny – poslední

buly – v sokolovně na Hrubé Horce.

 

 

 

Mužstvo žáků se po rozhodujícím vítězství nad Rovenskem stalo vítězem

Okresního přeboru Semily.Nejproduktivnějším hráčem celé soutěže se stal

náš Petr Rajman s 31 body / 26 + 5 /.

 

1. ŽBS Železný Brod 15 10 2 3 79 : 39 22 bodů

2. Sokol Rovensko 15 10 2 3 72 : 39 22 b.

 

Postoupili jsme do nástavbové části okresů Semily – Trutnov

 

4.února 1990 : ZS Lomnice n.P. Rovensko - Úpice 0 : 6

Železný Brod - Hostinné 5 : 4

10.února 1990 : ZS Dvůr Králové Hostinné - Rovensko 5 : 11

Železný Brod - Úpice 7 : 11

1. Sparta Úpice 17 : 7 4 body

2. Tatran Hostinné 15 : 10 2 b.

3. Železný Brod 12 : 15 2 b.

4. Sokol Rovensko 5 : 17 0 b.

 

Sestava žáků : Tomáš Podubský,René Schubert,Petr Jégr,Petr Rajman,

Libor Vepřek,Michal Samko,Jan Drozd,Štefan Rigo,Josef Halama,Milan

Nosek,Robert Dufek,Jiří Stránský,Vladimír Bien,Josef Barvínek,Petr

Stehlík,Jaroslav Rákos ml.Jaroslav Maryška,Ladislav Krouza,Přemek

Mareš. Trenéři : Luboš Serina,Pavel Vít a Bořivoj Jégr.

 

Dorostenci skončili na pěkném bronzovém stupínku,ale mohlo to určitě být

lepší,kdyby několik jedinců neporušovalo kázeň a bylo na ně spolehnutí.

Výkonostně mají dorostenci na prvenství,ale v přístupu ke hře a odpovědnosti

ke kolektivu jsou značné rezervy.

Sestava : David Matěcha,Stanislav Kříž,Pavel Tomeš,Václav Doležal,David

Vepřek,Ivan Kalousek,Petr Baier,Daniel Hloušek,Jiří Kobr,Jan

Černý,Radek Hubáček,Roman Dubeš,Martin Jégr,Marek Havel,Jaroslav

Rezler,Radek Šefr,Martin Šefr,Jaroslav Urban,Radim Linka,Petr Vít.

Dorost trénuje : Jiří Rezler st.

 

1. Sokol Rovensko 12 9 1 3 86 : 33 19 bodů

2. TJ Jilemnice 12 6 2 4 52 : 39 14 b.

3. ŽBS Železný Brod 12 6 1 5 46 : 33 13 b.

 

Muži hráli Sdružený okresní přebor Semily – Trutnov.V soutěži je deset

mužstev a je velmi náročná,nejen výkonnostně,ale i časově a finančně.

O vítězství a další místa se bojovalo až do konce,což bylo velmi zajímavé

Kromě hokeje se staráme o kluziště,kde jsme odpracovali přes 700 brigádnic-kých hodin při úpravě ledu,čištění studny,pořadatelské služby.Též jsme si

 

 

na činnost přivydělali výkopovými pracemi.I když jsou ve společnosti velké

změny věříme,že se hokej bude hrát dál.

 

 

 

 

 

 

Konečná tabulka mužů 1989 - 1990

 

1. Sokol Lipnice 18 16 1 1 154 : 59 33 bodů

2. ŽBS Železný Brod 18 13 3 2 115 : 45 29 b.

3. Sokol Rovensko 18 11 2 5 105 : 52 24 b.

4. Jiskra Petříkovice 18 11 2 5 68 : 64 24 b.

5. Tatran Hostinné 18 10 2 6 101 : 94 22 b.

6. Sparta Úpice 18 5 3 10 71 : 88 13 b.

7. Sokol Doubravice 18 5 2 11 80 : 98 12 b.

8. Jiskra Bernartice 18 4 1 13 66 : 143 9 b.

9. Sokol Martinice 18 4 0 14 62 : 145 8 b.

10. TJ Jilemnice 18 0 4 14 39 : 102 4 b.

 

Několik vybraných zápasů našeho mužstva.

 

19.11.89 ZS Lomnice n.P.

Železný Brod - Jiskra Petříkovice 5 : 1 / 1 : 1,2 : 0,2 : 0 /

Díky našemu rozpačitému začátku vedl soupeř 0 : 1.Do konce třetiny se nám po-dařilo Romanem Pulíčkem vyrovnat.V druhé třetině Josef Kopal a Miloš Ště-pán zvýšili na 3 : 1 a soupeř přiostřil.Rozhodčí Mizera tyto fauly přehlížel a to

narušilo naší hru.Klid přineslo až zvýšení dorostencem Jiřím Rezlerem na 4 : 1

a hned po té opět Roman Pulíček dal na 5 : 1.Hosté sice měli několik velmi ne-

bezpečných akcí,ale jak Karel Lumpe,tak střídající Libor Bursa byli na svém

místě.

 

26.11.89 ZS Vrchlabí

Tatran Hostinné - Železný Brod 3 : 2 / 1:1,1:1,1:0 /

Velmi vyrovnané a bojovné utkání.Hráli jsme dost křečovitě.Těsně před koncem jsou vyloučeni Josef a Míra Kopalovi.Prohráváme po nešťastně tečované střele.Branky střelili Roman Pulíček a Josef Kopal.

 

5.12.89 Kluziště za sokolovnou. Ž.Brod

Železný Brod - Sokol Martinice 15 : 1 / 5 : 0,4 : 1,6 : 0 /

Po dvou letech opět hrajeme před domácími fanoušky,kterých se sešlo na 140

a určitě byli spokojeni,protože naše hra byla od začátku velmi dobrá a to se pro-jevilo i na výsledku.Soupeř se sice snažil,ale domácí byli kombinačně i střelecky

lepší.Branky – Jiří Rezler 3,Zdeněk Suchánek,Roman Pulíček,Jan Rezler 2,

Josef Kopal,Miloš Štěpán,Mirek Kopal,Tomáš Bareš,Miroslav Kieveg

a Tomáš Holeček po 1 brance.

 

 

 

12.12,89 Kluziště za sokolovnou Ž.Brod

Železný Brod - Sokol Lipnice 7 : 7 / 3 : 1,1 : 4,3 : 3 /

Druhý domácí mistrák,který jsme zahájili opatrně.Hra se nám dařila a na začát-ku druhé třetiny jsme vedli už 4 : 1.Pak jsme polevili a soupeř toho využil k vy-

rovnání a dokonce se ujal vedení 4 : 5.Závěrečná třetina byla plná zvratů.Zača-

li jsme ji lépe a nejdříve vyrovnali a pak vedli 6 : 5.Soupeř vyrovnal,ale nám

se podařilo zvýšit na 7 : 6.Závěr byl velmi dramatický,soupeř nás obléhal a

nakonec se mu podařilo srovnat na konečných a spravedlivých 7 : 7.Před 150

diváky řídili velmi korektně rozhodčí Morávek,Bažant a Holec z Lomnice.

Přesto ambiciózní hosté nebyli s výsledkem spokojeni a v zápisu si stěžovali

na neregulérní nízké mantinely.Po projednání na hokejovém svazu nám bylo

nařízeno zvýšit mantinely ze současných 105 cm na 110 cm,jinak nesmíme

hrát mistráky na domácím ledě.Připadá nám to zbytečné,nehrajeme přece

I.ligu,hrajeme pro radost,ale bohužel budeme muset rozhodnutí akceptovat.

 

21.12.89 ZS Lomnice n.P.

Železný Brod - Sokol Rovensko 1 : 4 / 0 : 2,1 : 1,0 : 1 /

Zápas se nám vůbec nepovedl,prohráváme osobní souboje a co nám byly platné

gólové šance,když góly padaly do naší branky.Náš rival byl celkově lepší a za-

slouženě zvítězil.

 

14.1,90 ZS Trutnov

Sokol Petříkovice - Železný Brod 4 : 5 / 1 : 0,3 : 4,0 : 1 /

Do Trutnova odjíždíme oslabeni o marody,řádí chřipka a zranění.Zápas byl vel-mi tvrdý a vyrovnaný.V polovině zápasu prohráváme 3 : 0 a soupeř je na koni.

Díky trefám Jirky Rezlera snižujeme na 3 : 2 a pak strhnout vedení na 3 : 4.

V závěru druhé třetiny domácí vyrovnávají a začíná se znova.V 5.minutě třetí

části dal J.Rezler vítěznou branku.Domácí tlačí,snaží se,odvolají i brankaře,ale

nám se podařilo těsné vítězství uhájit.

 

23.1.90 ZS Lomnice n.P.

Železný Brod - Sparta Úpice 3 : 3 / 2 : 1,0 : 2,1 : 0 /

Nastoupili jsme proti soupeři,který se v posledních kolech výrazně zlepšil a měl

chuť do hry.Hráli jsme pod tlakem a křečovitě,což se nám vymstilo – hned v 1.minutě prohráváme 0 : 1!První třetiny sice vyhráváme,ale na začátku třetí pro-

hráváme 2 : 3.Snažíme se výsledek zvrátit,ale soupeř se houževnatě brání.Ve

43.minutě vyrovnáme,snažíme se zrychlením hry dostat soupeře pod tlak,ale výsledek se už nezměnil.

 

30.1.90 ZS Dvůr Králové n.L.

Sokol Lipnice - Železný Brod 1 : 5 / 0 : 2,0 : 1,1 : 2 /

Nastupovali jsme proti vedoucímu celku soutěže,který chtěl samozřejmě vyhrát

neboť jediný bod,který zatím v soutěžili ztratil je s námi.Ostatním soupeřům na-

děloval minimálně 6 a více branek.Podařilo se nám zachytit počáteční nápor,

 

 

hráli jsme velmi obětavě a disciplinovaně.Díky Zdeňku Suchánkovi jsme se

ujali vedení 0 : 1,což nás uklidnilo.V druhé třetině pokračujeme v plném nasa-

zení a nejprve Josef Kopal a pak Jiří Rezler zvyšují na 0 : 3!Když na začátku

poslední třetiny hned v 1.minutě dal Jarda Matěcha na 0 : 4,začalo se rodit pře-

kvapení.V 9.minutě domácí dají gól,ale dvě minuty před koncem Josef Kopal

potvrzuje naše překvapivé vítězství 1 : 5.Pro domácí zklamání a jak se ukáže je-

diná prohra v soutěži,pro nás satisfakce za mantinely a povzbuzení v soutěži.

 

Přípravu na sezónu 1990 – 1991 jsme zahájili tréninky v hale a v listopadu jsme

začali jezdit trénovat na ZS v Lomnici n.P.Žáci i dorostenci hrají sdružený okresní přebor Semily – Jičín,kde je přihlášeno 9 mužstev.Mužstvo žáků pod vedením trenérů Luboše Seriny a Pavla Víta obsadilo 7.místo a na soupisce se vystřídalo 25 hráčů.Po loňském prvenství to není žádná sláva,ale to je sport,kde

mladí vystřídají ty starší a mužstvo musí dozrát a vtom je budoucnost oddílu.

Dorostenci pod vedením Jiřího Rezlera st. a Miloše Paly se umístili na 5.místě Na soupisce jich bylo sice 22,ale někteří během soutěže odpadli a s ně-kterými jsme byli nuceni se předčasně rozloučit pro jejich přístup k plnění po-

vinnosti vůči oddílu a spoluhráčům.Ti kteří vydrželi se pokusíme postupně za-řazovat do kádru dospělých.

Muži hráli sdružený okresní přebor I.třídy Semily,Jičín,Trutnov.Soutěž to byla náročná a muži se neprosadili,tak jako jiné roky a po zbytečných a těsných

prohrách a remizách skončili až na 6.místě z osmi účastníků.Dalších sedm muž-

stev hrálo nižší II.třídu.Je to nejhorší výsledek z posledních let,většinou jsme

hráli o příčky na stupních vítězů.Přesto,že se nám nedařilo dle našich představ,

máme velmi dobrou partu.Už nějaký čas vozíme na mistráky kytary a cestou

tam i zpět,nezávisle na výsledku,si pořádně zazpíváme a bojovně naladíme.

V této době plné polistopadové euforie a nadšení,též vznikla naše oddílová hymna,která se velmi rychle mezi hráči ujala.

Kluziště bylo v provozu 28 dní a kromě nás ho plně využívala i veřejnost.Ne-

jen,že se trénovalo,ale žáci i dorostenci sehráli i dva přátelské zápasy.Muži

sehráli přáteláky s dorostem Jablonce / 5 : 6 /,s muži Lomnice n.P. / 10 : 3 /

Sebou Tanvald / 12 : 1 / a Benešovem / 6 : 5 /.Též se konečně uskutečnilo

historické utkání se „ Starou gardou „ 4 : 3 !

Přesto,že nám hokejový svaz poprvé poslal příspěvek na činnost ve výši

5 000,- Kč pro oddíl a 5 000,- Kč na mládežnická mužstva,jsme nuceni zavést

oddílové příspěvky ve výši 150 Kč.Pro chod oddílu se snažíme sehnat sponzo-ry,s čímž nemáme zkušenosti,dále zajistit brigády a připravujeme se na obno-

vený Železnobrodský jarmark.

V sobotu 1.února pořádáme v sokolovně I.Country bál,na který přišlo 150

lidí a setkal se s velmi dobrým ohlasem.

Na závěr bruslení jsme v sobotu 24.února na kluzišti uspořádali Dětský karne-val,kde kromě volby o nejlepší masku probíhaly různé soutěže a hry.

Od JZD Svornost Těpeře jsme získali příspěvek na barvy o po delší době se

nám podařilo natřít mantinely.

 

 

Tabulka sdruženého okr.přeboru mužů Semily,Jičín,Trutnov 1990 – 1991

1. Sokol Lipnice 14 11 1 2 105 : 51 23 bodů

2. TJ Vitíněves 14 10 1 3 74 : 65 21 b.

3. TJ Jičín 14 7 1 6 64 : 62 15 b.

4. Sokol Rovensko p.T.14 7 0 7 67 : 60 14 b.

5. TJ Lázně Bělohrad 14 6 2 6 60 : 57 14 b.

6. ŽBS Železný Brod 14 4 2 8 60 : 67 10 b.

7. Tatran Hostinné 14 4 1 9 41 : 78 9 b.

8. TJ Petříkovice 14 2 2 10 36 : 73 6 b.

 

Výsledky muži 1990 - 1991

1. Železný Brod - TJ Jičín 4 : 3 / 0 : 0,3 : 1,1 : 2 /

2. Sokol Rovensko - Železný Brod 7 : 6 / 2 : 2,1 : 2,4 : 2 /

3. Železný Brod - TJ Vitíněves 4 : 5 / 2 : 3,2 : 1,0 : 1 /

4. TJ Petříkovice - Železný Brod 4 : 4 / 2 : 2,0 : 1,2 : 1 /

5. Železný Brod - Sokol Lipnice 6 : 7 / 3 : 1,3 : 1,0 : 5 /

6. Tatran Hostinné - Železný Brod 2 : 4 / 1 : 0,1 : 1,0 : 3 /

7. Železný Brod - Lázně Bělohrad 5 : 5 / 2 : 1,2 : 1,1 : 3 /

8. TJ Jičín - Železný Brod 6 : 2 / 2 : 0,1 : 1,3 : 1 /

9. Železný Brod - Sokol Rovensko 3 : 5 / 1 : 1,1 : 1,1 : 3 /

10. TJ Vitíněves - Železný Brod 6 : 3 / 4 : 0,0 : 3,2 : 0 /

11. Železný Brod - TJ Petříkovice 7 : 2 / 2 : 0,3 : 2,2 : 0 /

12. Sokol Lipnice - Železný Brod 5 : 2 / 0 : 1,3 : 0,2 : 1 /

13. Železný Brod - Tatran Hostinné 6 : 2 / 3 : 0,0 : 2,3 : 0 /

14 Lázně Bělohrad - Železný Brod 9 : 4 / 0 : 2,5 : 1,4 : 1 /

-------------------------------------------------------------------------------------------

Soupiska a hodnocení hráčů

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

1. Kopal Josef 14 13 11 24 12 minut

2. Rezler Jiří 14 11 9 20 6 min.

3. Pulíček Roman 13 7 5 12 8 min

4. Hnídek Luděk 11 5 5 10 2 min.

5. Bareš Tomáš 14 7 2 9 4 min.

6. Kopal Miloslav 14 6 3 9 42 min..

7 Kieveg Miroslav 12 2 4 6 -

. 8 Pulíček Jindřich 14 2 3 5 4 min.

9 Rezler Jan 14 2 3 5 8 min.

10. Suchánek Zdeněk 12 2 2 4 8 min.

11. Baier Petr 10 1 - 1 10 min.

12. Havlíček Miroslav 4 1 - . 1 -

13. Tvrdík Jakub 3 1 - 1 2 min.

14. Matěcha Jaroslav 12 - - - 8 min.

15. Doležal Václav 3 - - - -

16. Holeček Tomáš 4 - - - -

17. Hubáček Radim 2 - - - -

18. Vepřek David 1 - - - -

19. Bursa Libor 13 Brankař - - -

20. Psota Pavel 13 Brankař - - -

 

Teď trochu odbočíme od čísel a vrátíme se do historie.V osmdesátých letech

se v mužích vytvořila velmi dobrá parta.Na mistráky se jezdilo autobusem,který

nám zajišťovalo ŽBS Ž.Brod a cestu jak na utkání,tak i zpět jsme si zkracovali

bujarým zpěvem při kytarách na které hráli Mira Kopal a Míra Kieveg,občas

doprovázeni houslemi či křídlovkou,na kterou troubil náš dlouholetý fanoušek

Jan Kola.Mužstvo to bojovně naladilo a obzvlášť když se zápas povedl a soupeř

porazil,to bylo hned slyšet.Tradičně se po zápase chodilo na „jedno“,kde se zá-pas pořádně rozebral.Po jednom zápase se zašlo do hospody „Na mýtě“ a zde

byla složena hymna železnobrodských hokejistů „Hej nandej“,která se rychle

ujala mezi hráči.Je složena na melodii skupiny Greenhorns – Hej nandej na sebe

modrý džíny.

Nezasvěceným čtenářům trochu vysvětlivek k textu :

- Joska - náš dlouholetý kapitán a hráč,.dříč a tahoun Josef Kopal.

- starej plakát – plánek kluziště,na kterém nám před a během utkání dával po-

kyny,co máme dělat a my to stejně nedělali.

 

Dydy - přezdívka pro našeho dlouholetého trenéra,jednatele,sekretáře,orga-

nizátora a „tátu“ hokeje p.Vladimíra Bareše.

  • ..v kroužku stále točí.. –toto nám před každým zápasem p.Bareš připomínal

a během zápasu na nás řval,ale mi to stejně nedělali.

Hymna železnobrodských hokejistů

H E J N A N D E J

1. Hej nandej na sebe novou výstroj

a koukej tam vrazit ňákej flák,

hlavně pak si drž svoje křídlo,

jinak „Joska“ zase vytáhne ten svůj starej plakát.

 

Refrén : Makej dál a táhni to na bránu,

tohleto je mančaft světový!

Tak se tref a dej pořádnou ránu,

ať tě „Dydy“ příští zápas

tutově zas postaví.

 

2. Hej dávej si bacha na rozhodčí,

nenechej se jen tak vyhodit,

správnej hráč se v „kroužku“ stále točí,

aby mohl do útoku co nejrychlejš vyrazit.

Refrén :

 

 

 

V sezóně 1991 – 1992 má oddíl v evidenci 59 členů.Z toho je 19 žáků,

15 dorostenců a 16 mužů.Zbylých 9 členů jsou činovníci a fanoušci oddílu.

Přestože na papíru máme členů dost,jak to bývá na práci je to bohužel málo.

Na brigády,stavbu a úklid mantinelů,provoz kluziště atd.chodí stále stejní členi.

Členi nám též ubývají,začínáme pociťovat menší zájem mládeže o lední hokej.

Těch důvodů proč je mnoho,od změny životního stylu společnosti přes menší

počet dětí ,po možnost ,díky sportovní hale,provozovat fotbal,volejbal,tenis,

házenou celoročně,kdy v zimních měsících byl lední hokej dobrým tréninkem

na léto.

Dotace svazu ČSLH činila 4.625,- Kč na oddíl a 4.500,- Kč na mládežnická

mužstva.Loňskou sezónu jsme ukončili s mankem 20 000,- Kč,ale díky získání

prvních sponzorů a to fa.Hustav / p.Hubač /,Unikomert / p.Dufek /.Jirkovan

/ p. Karel Lumpe,náš bývalý hráč / a fa.Múller Rudolf se nám podařilo jí finan-

čně zajistit.Též jsme se účastnili obnoveného Železnobrodského jarmarku,kde

jsme ve stánku prodávali občersvení a o zábavu se postarali s Lucerna Barem,

se kterým jsme jezdili po Brodě a za doprovodu kytar a vozembouchu se zpívalo

a prodávalo lidem pití.Tato atrakce měla u lidí veliký ohlas a po letech na ni

vzpomínají.V této sezöně jsme neměli pouze finanční ztráty.Když jsme 8.květ-

na měli výborovou schůzi a na ní se měla projednávat právě příprava na Jar-mark,jako blesk nás zasáhla neočekávaná zpráva o náhlém úmrtí našeho dlou-

holetého člena,nestora a táty hokeje p.Vladimíra Bareše.Tuto zvěst nám oznámila p.Barešová,protože věděla,že na něj čekáme.Je to bolestná ztráta nejen

pro rodinu,ale i pro náš oddíl a sport.Pan Bareš byl jedním z hlavních organizá-torů v našem oddíle a teď po změnách ve společnosti byl plný energie a nápadů

a teprve čas nám ukáže,zda jeho někdo dokáže plnohodnotně zastoupit.Další

nečekaná a v tu chvíli téměř zdrcující zpráva ještě v průběhu sezóny byla havá-

rie Vajsovny.Vajsovnou hrdě nazýváme boudu u kluziště za sokolovnou - slou-

ží jako skladiště,šatny,brusírna atd.Název získala prý dle jména bývalého správ-

ce a ledaře p.Vaise,možná Vajse,nebo Veise,nevíme.Večer když hoši nakropili

kluziště a odcházeli,vyvalila se přední stěna,naštěstí se nikomu nic nestalo.Již

delší dobu jsme žádali výbor TJ o přestavbu a modernizaci,ale vše záleželo na

financích.Po projednání vzniklé situace nám výbor TJ ŽBS přislíbil pomoc.

Zajistil se projekt a část materiálu,finančně přispěl i Městský úřad.Od nás se očekává hlavně brigádnická pomoc.S tou to není nic moc slavného a uvidíme

jak máme rádi náš sport,když jde do tuhého.Novou „Vajsovnu“ potřebujeme,

protože bychom nebyli schopni zajistit provoz kluziště.

Teď k soutěžím.

Mužstvo žáků si oproti loňsku velmi polepšilo a po dodatečném vyloučení

Rovenska v soutěži zvítězilo.Velmi dobře žáky trénoval a vedl Luboš Serina.

Dorostence trénoval a měl na starost Miloš Pala a z devíti účastníků se umí-

stili na pěkném 5.místě.Naši muži ve sdruženém okr.přeboru se z osmi muž-

stev umístili též na 5.místě.

Doufáme,že příští sezónu budeme opět bojovat o čelo tabulky.

 

 

Výsledky mužů -

Tatran Hostinné - Železný Brod 4 : 1 / 2 : 0,1 : 0,1 : 1 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 6 : 5 / 1 : 2,2 : 2,3 : 1 /

Železný Brod - Lázně Bělohrad 2 : 5 / 0 : 1,0 : 0,2 : 4 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 4 : 7 / 0 : 2,1 : 3,3 : 2 /

Železný Brod - TJ Jičín 5 : 2 / 1 : 1,2 : 0,2 : 1 /

Sokol Vitíněves - Železný Brod 2 : 2 / 0 : 1,0 : 0,2 : 1 /

Železný Brod - Sokol Lipnice 2 : 1 / 0 : 1,1 : 0,1 : 0 /

Železný Brod - Tatran Hostinné 5 : 2 / 2 : 0,2 : 1,1 : 1 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 2 : 4 / 1 : 3,0 : 1,1 : 0 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 2 : 4 / 1 : 1,0 : 2,1 : 1 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 6 : 4 / 3 : 0,2 : 1,1 : 3 /

TJ Jičín - Železný Brod 6 : 6 / 3 : 2,2 : 2,1 : 2 /

Železný Brod - Sokol Vitíněves 5 : 0 / 0 : 0,2 : 0,3 : 0 /

Sokol Lipnice - Železný Brod 8 : 7 / 4 :3,2 : 2,2 : 2 /

 

Konečná tabulka muži 1991 – 1992

1. Sokol Lipnice 14 11 0 3 98 : 52 22 bodů

2. Sokol Doubravice 14 9 2 3 80 : 69 20 b.

3. TJ Jičín 14 8 1 5 71 : 62 17 b.

4. Sokol Rovensko 14 8 1 5 74 : 66 17 b.

5. ŽBS Železný Brod 14 7 2 5 59 : 50 16 b.

6. TJ Lázně Bělohrad 14 5 0 9 52 : 61 10 b.

7. Sokol Vitíněves 14 2 1 11 48 : 85 5 b.

8. Tatran Hostinné 14 2 1 11 39 : 76 5 b.

 

Hodnocení hráčů – kanadské bodování

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

1. Rajman Petr 14 10 4 14 -

2. Kopal Josef 13 6 7 13 12 minut

3. Pulíček Roman 14 8 4 12 14 min.

4. Dubeš Roman 10 4 6 10 2 min,

5. Palounek Karel 13 7 2 9 2 min.

6. Rezler Jiří 8 3 5 8 4 min.

7. Bareš Tomáš 13 6 1 7 14 min.

8. Pulíček Jindřich 13 4 2 6 -

9. Rezler Jan 13 3 2 5 4 min.

10. Kopal Miloslav 13 1 4 5 26 min.

11. Šonský Tomáš 14 1 3 4 4 min.

12. Holeček Tomáš 7 3 1 4 2 min.

13. Doležal Václav 3 2 - 2 2 min

14. Kieveg Miroslav 11 2 - 2 -

15. Baier Petr 11 - 1 1 14 min.

16. Matěcha Jaroslav 13 - 1 1 8 min.

17. Linka Radim 5 - - - 2 min.

 

 

 

 

 

Hodnocení hráčů - kanadské bodování .

 

18. Hloušek 1 - - - 2 min.

19. Tomeš Pavel 6 x 1/2 Brankař -

20. Psota Pavel 2 + 3 x 1/2 Brankař -

21. Bursa Libor 4 x 1/2 Brankař -

 

Zpráva o dorostu – sezóna 1991 - 1992

 

Sezónu zahájili společnými tréninky s muži ve sportovní hale a účast byla velmi slabá.Na ledě se stihl pouze jeden společný trénink s žáky a jeden přípravný zá-

pas s dorostem Lomnice n.P.Na soupisce je 14 hráčů což není mnoho,z toho

čtyři přišli ze žáků.Co se týká brigád,dorostenci měli natřít mantinely,ale jediný

kdo se brigád účastnil a natíral je Roman Dubeš,což je bohužel hrozné a většina

mantinelů zůstala nenatřena.

Mistrovskou soutěž jsme zahájili 30.listopadu a do konce sezóny nám chybí

pět kol.

 

Výsledky dorostenců do 7. kola

 

TJ Nová Paka - Železný Brod 6 : 3

Železný Brod - TJ Lázně Bělohrad 4 : 11

Spartak Kopidlno - Železný Brod 8 : 3

Železný Brod - TJ Jilemnice 5 : 0

Sparta Úpice - Železný Brod 2 : 11

TJ Jičín - Železný Brod 4 : 2

Železný Brod - Spartak Kopidlno 2 : 7

 

Hodnocení hráčů – kanadské bodování

 

1. Rajman Petr 12 branek 8 přihrávek

2. Dubeš Roman 8 br. 1 př.

3. Vepřek Libor 3 br. 4 př.

4. Samko Michal 3 br. 3 př.

5. Dufek 3 br 1 př..

6. Drozd Jan 2 br. -

7. Linka Radim 1 br. –

8. Rezler Jaroslav 1 br. -

9. Nosek Milan 1 br. 3 př.

10. Jégr Martin - 1 př.

11. Stehlík Petr - 1 př.

12. Rigo Stefan - 1 př.

13. Plíhal - 1 př.

14. Tomeš Pavel Brankař .

 

 

Sezónu 1992 – 1993 zahajujeme s 36 členy,z toho je 17 mužů,16 dorostenců

a 3 funkcionáři.Bohužel pro malý zájem mládeže jsme nuceni zrušit družstvo

žáků,když loni jsme díky žákům měli 59 členů,z toho 19 bylo žáků.Jak se kon-

statuje v předchozí sezóně,zájem o náš sport ubývá a příčin je mnoho.

Samozřejmě,že je jednodušší a příjemnější přijít do haly a hned hrát,ať fotbal,

tenis atd.,ale když se musí nejdříve postavit mantinely,pak vyházet sníh a když

mrzne tak několik dní kropit,než si člověk zabruslí,to je už horší a dost lidí to

odradí.A když přijde obleva a led „odplave“, může se začít znovu,to chuť niko-

mu nepřidá a těch,kteří se dokáží takto obětovat je čím dál tím méně.

Muži i dorostenci hráli opět Sdružený okresní přebor a v průběhu soutěže se pohybovali ve středu tabulky a shodně se umístili na čtvrtých místech.

Letošní zima nám přála a podařilo se nám sehrát i pár zápasů na domácím kluzišti za sokolovnou,čímž jsme potěšili i naše fanoušky.

Kromě hokeje jsme se postarali i o společenskou událost a v sobotu 28.3.1992

jsme uspořádali II.Countrybál,který se opět vydařil.

Teď nás čeká hlavní úkol roku a to příprava stavby nových šaten.To znamená hlavně co nejrychleji zbourat zbytky starých šaten – Vajsovny – a co nejvíc

pomáhat při stavbě nových.Finance a projekt se podařilo zajistit díky výboru

TJ a Městskému úřadu Ž.Brodu.

 

Konečná tabulka Okresního přeboru mužů 1992 – 1993

1. Sokol Rovensko 14 11 1 2 66 : 55 23 bodů

2. Sokol Lipnice 14 10 1 3 124 : 57 21 b.

3. TJ Jičín 14 6 2 6 65 : 62 14 b.

4. ŽBS Železný Brod 14 6 2 6 42 : 52 14 b.

5. TJ Lázně Bělohrad 14 6 0 8 64 : 57 12 b.

6. Tatran Hostinné 14 5 2 7 45 : 59 12 b.

7. Sokol Doubravice 14 5 1 8 52 : 56 11 b.

8. Sokol Vitíněves 14 2 1 11 43 : 103 5 b.

 

Výsledky mužů

Železný Brod - TJ Jičín 3 : 6 / 1 : 4,0 : 2,2 : 0 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 1 : 4 / 0 : 0,1 : 3,0 : 1 /

Železný Brod - Sokol Vitíněves 4 : 1 / 2 : 0,0 : 1,2 : 0 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 6 : 2 / 2 : 1,2 : 0,2 : 1 /

Železný Brod - Sokol Lipnice 3 : 2 / 1 : 1,2 : 1,0 : 0 /

Železný Brod - Tatran Hostinné 3 : 3 / 0 : 0,0 : 0,3 : 3 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 2 : 1 / 0 : 1,1 : 0,1 : 0 /

TJ Jičín - Železný Brod 3 : 5 / 2 : 0,0 : 3,1 : 2 /

Sokol Vitíněves - Železný Brod 1 : 4 / 0 : 2,1 : 0,0 : 2 /

Železný Brod - Lázně Bělohrad 5 : 3 / 1 : 1,1 : 2,3 : 0 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 3 : 7 / 3 1,0 : 4,0 : 2 /

Sokol Lipnice - Železný Brod 11 : 4 / 3 : 1,1 : 3,7 : 0 /

Železný Brod - S.Doubravice 0 : 0 pro sníh nedohráno

Tatran Hostinné - Železný Brod 6 : 1 / 1 : 0,1 : 1,4 : 0 /

 

 

Hodnocení hráčů 1992 - 1993

 

Nejlepší střelci nahrávači

 

Petr Rajman - 15 branek Josef Kopal - 12 x

Jiří Rezler - 7 br. Miroslav Kopal - 3 x

Roman Pulíček - 3 br. Petr Rajman - 3 x

Josef Kopal - 3 br. Jiří Rezler - 3 x

Jan Rezler - 2 br. Karel Palounek - 3 x

Miroslav Kopal - 2 br.

Petr Stehlík - 2 br.

Miroslav Kieveg - 2 br.

 

Kanadské bodování - Nejtrestanější hráč -

 

Petr Rajman - 18 bodů Miroslav Kopal - 12 x

Josef Kopal - 15 b. Jan Rezler - 10 x

Jiří Rezler - 10 b. Petr Beier - 9 x

Roman Pulíček - 5 b.

Miroslav Kopal - 5 b.

 

Soupiska mužů 1992 - 1993

 

Brankaři : Pavel Tomeš,David Matěcha,Pavel Psota

a dorostenec René Šubrt

Obránci : Miroslav Kopal,Jan Rezler,Jindřich Pulíček,Roman Pulíček.

Útočníci : Josef Kopal,Karel Palounek,Tomáš Šonský,Martin Jégr,

Jaroslav Matěcha,Petr Baier,Miroslav Kieveg,Radim Linka,

Petr Stehlík,Milan Nosek.

 

Po listopadové „sametové“ revoluci došlo ve společnosti k velikým změnám.

Od budování vyspělé socialistické společnosti teď budujeme kapitalistickou .

Dochází i ke změnám v našem oddílu,hned v r.1990 odchází dlouholetá opora

brankař Karel Lumpe.Založil si firmu Jirkovan - časově nestíhal,ale nezapo-

mněl na nás a každý rok nás finančně podpoří,za což díky.Kvůli podnikání

končí i další dlouholetý brankař Libor Bursa,dále odchází Tomáš Bareš atd.

Je to přirozený vývoj,nastupují mladí,během sezóny jsme vyzkoušeli hned čty-

ři hráče na postu brankaře!Přichází dorostenci Rezler Jiří,Dubeš,Rajman,

Linka,Nosek a Stehlík.Po delší době se objevují na soupisce přespolní hráči

a to Karel Palounek a Tomáš Šonský z Turnova.

Stále se nám nepodařilo zacelit mezeru po p.Vladimíru Barešovi.Dá se říci,

že tu káru po něm převzal dosud aktivní hráč a opora mužstva Josef Kopal.

Tomu velmi dobře pomáhá náš dlouholetý člen Luboš Serina,dále Roman

Švitorka a bývalý vynikající hráč Lumír Votrubec na postu trenéra.

 

Sezónu 1993 - 1994 zahajujeme už 2.dubna brigádami na zbourání zřícené

Vaisovny“.Bourání a přípravu ke stavbě jsme ukončili 20.května.Jako členové

jsme si dali normu odpracovat minimálně 5 hodin,bohužel z 26 členů oddílu

pouze 8 chodilo pravidelně na brigády,kterých bylo celkem 19 a odpracovalo se

celkem 253,5 hodin.Většinou se chodilo v sobotu a v neděli,ale pokud to šlo,tak i ve všední den. Nový sklad a šatnu / Vaisovnu / nám staví železnobrodská firma

Anex,která se snažila,ale do zimy se podařilo postavit pouze přízemí,takže jsme namontovali čerpadlo a brusku a díky tomu jsme mohli zprovoznit kluziště

jak pro nás,tak pro veřejnost.

Žádné jiné aktivity jsme letos už nestihli,na podzim se uskutečnil nábor žáků,

ale výsledek byl špatný,sešlo se jich málo,takže do soutěže jsme je nemohli při-

hlásit.Totéž platí o dorostencích,kteří se nám nesešli ani na brigády,ani na za-

čátku sezóny.Ti,kteří projevili opravdový zájem byli zařazeni k mužům.

Budeme se pokoušet s tímto stavem něco udělat,ale to záleží i na zájmu ze stra-

ny mládeže.

 

Počet hodin odpracovaných na Vaisovně od 2.4 do 20.5.1993

1. Baier Petr - 6,5 hod. 14. Nosek Milan - 3 hod.

2. Černý Jan - 6 hod. 15. Pala Miloš - 3 hod.

3. Drozd Jan - 26 hod. 16. Palounek Karel - 3 hod.

4. Dubeš Roman - 7 hod 17. Pulíček Jindřich - 14,5 hod.

5. Holeček Tomáš - 4,5 hod. 18. Pulíček Roman - 3 hod.

6. Charvát - 4,4 hod. 19. Rákos Jaroslav ml. - 4 hod.

7. Jégr Martin - 14,5 hod. 20. Rákos Jaroslav st. - 5,5 hod.

8. Kieveg Miroslav - 31,5 hod. 21 Rezler Jan - 4 hod.

9. Kopal Miloslav - 2,5 hod. 22. Rezler Jiří ml. - 4 hod.

10. Kopal Josef - 28 hod. 23. Šilhán - 2 hod.

11. Mareš P. - 2 hod. 24. Šubrt René - 12 hod.

12. Matěcha David - 7 hod. 25. Urban Jaroslav - 2,5 hod.

13. Matěcha Jaroslav - 27,5 hod 26. Votrubec Lumír - 25,5 hod.

 

Pro představu,na splnění minima 5 hodin stačilo přijít jednu sobotu a zbytek dodělat případně odpoledne ve všední den.

Příští rok doufáme,že se šatny dostaví,ale TJ chybí peníze.Z toho důvodu posíláme žádost o finanční pomoc na zasedání Městské rady,které se koná

27.10.1993.Naší žádosti je vyhověno a za to patří Městské radě naše díky.

 

Muži zahajují sezónu tréninky na sucho v hale a pak tréninky na ZS v Lomnici,

kde hrajeme naše domácí zápasy.Během sezóny nastává dost změn v sestavě

mužstva.Pro nedostatek času končí Tomáš Šonský.Za něj přichází Josef Pecka,

též z Turnova.Ze Semil přichází Petr Kellner.Přichází brankaři Jiří Trkal z Tanvaldu a Pavel Břichnáč z Malé Skály.Pro nemoc nehraje Miroslav Kieveg a končí i nespolehlivý Petr Rajman.Radim Linka studuje VŠ v Praze

a Petr Stehlík studuje v Liberci,ale hlavně se soustředí na atletiku.

 

 

Soupiska a hodnocení hráčů 1993 - 1994

 

Číslo dresu Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

1. Matěcha David 11 Brankař - - - -

2. Břichnáč Pavel 6 Brankař - - - -

3. Baier Petr 1 1 0 1 -

4. Rezler Jiří 11 2 1 3 2 min.

5. Černý Jan 2 - - - 4 min.

6. Kopal Miroslav 11 2 2 4 10 min.

7. Kopal Josef 12 3 5 8 22 min.

8. Matěcha Jaroslav 12 1 1 2 12 min.

9. Palounek Karel 10 3 3 6 10 min

10 Drozd Jan 4 - - - 2 min.

11. Jégr Martin 7 1 - 1 2 min

12. Kellner Petr 9 9 4 13 6 min.

13 Hubáček Radek 4 - 1 1 -

14. Trkal Jiří 1 Brankař - - - -

15. Šubrt René 1 Brankař - - - -

16. Kieveg Miroslav 1 - - - -

17. Pulíček Roman 12 1 2 3 10 min.

18. Holeček Tomáš 16 5 3 8 2 min.

19. Pecka Josef 8 5 1 6 4 min.

20. Kopic Jan 7 - - - 2 min.

21. Dubeš Roman 6 2 - - 6 min.

22. Stehlík Petr 7 3 1 4 2 min.

23. Urban Jaroslav 1 - - - 2 min.

24. Linka Radim 3 - - - 2 min.

25. Pulíček Jindřich 12 1 1 2 6 min.

 

Nejlepší střelci - Nejlepší nahravač -

 

1. Kellner Petr - 9 branek 1. Kopal Josef - 5 x

2. Holeček Tomáš - 5 2. Kellner Petr - 4 x

Pecka Josef - 5 3. Holeček Tomáš - 3 x

3. Kopal Josef - 3 Palounek Karel - 3 x

Stehlík Petr - 3

Palounek Karel - 3

 

Kanadské bodování - Tresty -

 

1. Kellner Petr - 13 bodů 1. Kopal Josef - 22 minut

2. Kopal Josef - 8 b. 2. Matěcha Jaroslav - 12 min.

Holeček Tomáš - 8 b. 3. Kopal Miroslav - 10 min.

3. Pecka Josef - 6 b. 4. Pulíček Roman - 10 min.

Palounek Karel - 6 b. 5. Palounek Karel - 10 min.

 

 

Výsledky mužů v meziokresním přeboru 1993 – 1994

 

Železný Brod - Lázně Bělohrad 4 : 4 / 0 : 1,1 : 1,3 : 2 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 5 : 5 / 1 : 1,3 : 1,1 : 3 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 5 : 4 / 1 : 0,1 : 3,3 : 1 /

Železný Brod - Sokol Lipnice 3 : 6 / 0 : 1,0 : 4,3 : 1 /

TJ Jičín - Železný Brod 0 : 5 Kontumačně

Železný Brod - TJ Martinice 2 : 5 / 0 : 3,0 : 1,2 : 1 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 4 : 2 / 1 : 0,3 : 2,0 : 0 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 6 : 2 / 4 : 2,2 : 0,2 : 2 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 8 : 4 / 4 : 2,2 : 0,2 : 2 /

Sokol Lipnice - Železný Brod 7 : 6 / 3 : 3,2 : 2,3 : 2 /

Železný Brod - TJ Jičín 5 : 0 Kontumačně

TJ Martinice - Železný Brod 7 : 0 / 2 : 0,3 : 0,2 : 0 /

 

Pro nedostatek financí se do soutěže nepřihlásil Tatran Hostinné.

Z nižší soutěže postoupili Martinice,posíleny hráči z Vrchlabí.TJ Jičín byl

potrestán z důvodů nastoupení hráčů,kteří hostují v jiném klubu.

 

Konečná tabulka mužů 1993 - 1994

 

1. Sokol Martinice 12 9 0 3 76 : 49 18 bodů

2. Sokol Lipnice 12 7 1 4 64 : 53 15 b.

3. Sokol Rovensko 12 7 1 4 63 : 56 15 b.

4. Lázně Bělohrad 12 5 1 6 52 : 43 11 b.

5. Sokol Doubravice 12 5 1 6 63 : 66 11 b.

6. ŽBS Železný Brod 12 3 2 7 46 : 53 8 b.

7. TJ Jičín 12 3 0 9 26 : 64 6 b.

 

 

Sezónu 1994 – 1995 jsme zahájili stejně jako loni brigádami na výstavbě našich

nových šaten a skladu.Vzhledem k tomu,že v oddílu máme stále více „přespol-ních“ hráčů,je problém s účastí na brigádách.

Co se týká hokejové činnosti,nedaří se nám už druhým rokem dát dohromady

mládežnická mužstva a přihlásit je do soutěže.Další problém je aby bývalý žáci

a dorostenci vrátili svěřenou výstroj,která není zrovna levná záležitost.Poslali

jsme dokonce dva dopisy rodičům,ale odezva minimální.Trvá nám to celý rok,

než je dáme dohromady.Ani zima se moc nevydařila.Poprvé stříkáme led mezi

vánocema,ale ten uplave a tak to zkoušíme napodruhý a to se bruslí pouze od

6 do 20.ledna,což je málo.Přesto jsme doma odehráli dva mistráky a to proti

Lomnici „B“ a TJ Jilemnici.Zápasů jsme měli domluvených více,ale bohužel

už se nestihly odehrát.Pro nás to je jediná příležitost se ukázat domácím fanou-

škům a veřejnosti.Muži se umístili na 5.místě,což je o stupínek lepší než loni.

Jiné aktivity jsme letos už nevyvíjeli.

 

 

Konečná tabulka meziokresního přeboru 1994 – 1995

 

1. TJ Jičín 18 13 2 3 160 : 57 28 bodů

2. Sokol Lipnice 18 13 2 3 112 : 55 28 b.

3. HC Lomnice n.P. „B“ 18 13 1 4 95 : 66 27 b.

4. Sokol Rovensko 18 10 3 5 115 : 73 23 b.

5. ŽBS Železný Brod 18 9 3 6 91 : 60 21 b.

6. TJ Lázně Bělohrad 18 9 1 8 98 : 62 19 b.

7. HC Petříkovice 18 6 2 10 84 : 102 14 b.

8. Sokol Doubravice 18 5 2 11 96 : 105 12 b.

9. TJ Jilemnice 18 3 0 15 49 : 158 6 b.

10. TJ Bernartice 18 1 0 17 17 : 190 2 b.

 

Výsledky -

 

Železný Brod - TJ Jičín 5 : 5

HC Lomnice n.P. „B“ - Železný Brod 4 : 2

Železný Brod - HC Petříkovice 10 : 6

TJ Jilemnice - Železný Brod 3 : 1

Železný Brod - Sokol Lipnice 2 : 7

Sokol Rovensko - Železný Brod 6 : 8

Železný Brod - Lázně Bělohrad 5 : 2

Sokol Doubravice - Železný Brod 1 : 1

Železný Brod - TJ Bernartice 13 : 1

TJ Jičín - Železný Brod 4 : 2

Železný Brod - HC Lomnice „B“ 2 : 5

HC Petříkovice - Železný Brod 5 : 1

Železný Brod - TJ Jilemnice 7 : 1

Sokol Lipnice - Železný Brod 3 : 6

Železný Brod - Sokol Rovensko 4 : 4

Lázně Bělohrad - Železný Brod 4 : 6

Železný Brod - Sokol Doubravice 9 : 5

TJ Bernartice - Železný Brod 2 : 7

 

 

Jméno Body Branky Přihrávky Počet zápasů

 

1. Pecka Josef - 42 bodů - 31 branek – 11 přihr. – 17 zápasů

2. Palounek Karel - 23 b. - 17 br. - 6 př. - 16 záp.

3. Stehlík Petr - 22 b. - 9 br. - 13 př. - 14 záp.

4. Holeček Tomáš - 18 b. – 10 br. - 8 př. - 16 záp.

5. Kopal Josef - 13 b. - 2 - 11 př. - 17 záp.

6. Kellner Petr - 12 b. - 5 br. - 7 př. - 15 záp.

 

 

 

Soupiska a hodnocení mužů 1994 - 1995

 

Jméno Počet zápasů Branky Přihrávky Body Tresty

1. Trkal Jiří 14 Brankař - - - -

2. Tomeš Pavel 3 Brankař - - - -

3. Břichnáč Pavel 9 Brankař - - - -

4. Pulíček Roman 11 4 4 8 20 minut

5. Pulíček Jindřich 16 4 2 6 6 min.

6. Kopal Miroslav 15 - 7 7 24 min.

7. Drozd Jan 11 - 1 1 -

8. Kellner Petr 15 5 7 12 11 min.

9. Pecka Josef 17 31 11 42 4 min.

10. Kopal Josef 17 2 11 13 11 min.

11. Palounek Karel 16 17 6 23 4 min.

12. Rezler Jiří 15 5 4 9 4 min.

13. Holeček Tomáš 16 10 8 18 -

14. Stehlík Petr 14 9 13 22 6 min.

15. Matěcha Jaroslav 17 3 - 3 16 min.

16. Baier Petr 10 - 2 2 49 min.

17. Dubeš Roman 11 - 2 2 14 min.

18. Jégr Martin 10 - - - 4 min.

19. Linka Radim 4 - 1 1 -

20. Nosek Milan 1 - - - -

 

 

Sezóna 1995 – 1996 se nám poměrně vydařila,když při stejném počtu bodů

jsme díky lepší bilanci ve vzájemných zápasech obsadili druhé místo.Po první

půli soutěže to moc dobře nevypadalo,ale v druhé jsme pořádně zabrali a ze

sedmi utkání jich pět vyhráli a jeden remizovali.Prohráli jsme pouze s celko-vým vítězem – Petříkovicemi.Během soutěže se na soupisce objevilo 22 jmen.

Na postu brankaře,vedle spolehlivého Jirky Trkala z Tanvaldu,se nepravidelně

střídali Pavel Břichnáč a René Šubrt.Občas se objevil studující Radim Linka,

nebo Urban či Němeček.Jednou nastoupil i Petr Stehlík,který se věnuje hlavně

vrhu koulí a má i dobré výsledky.Po nemoci se zkouší vrátit i Miroslav Kieveg

a znovu se v sestavě objevuje Míra Kopal.Za čtyři utkání ve kterých nastoupil

kromě jednoho gólu a přihrávky nasbíral neuvěřitelných 36 trestných minut.

Lepší je pouze Petr Baier,který ve dvou utkáních má 33 tr.minut.

Mužstvo jsme posílili o dva hráče a to Miroslava Kučeru z Jablonce a Libora

Hnídka z Tanvaldu.

 

 

Konečná tabulka mužů 1995 - 1996

 

1. HC Petříkovice 14 11 3 0 86 : 35 25 bodů

2. ŽBS Železný Brod 14 9 1 4 84 : 56 19 b.

3. Sokol Rovensko 14 9 1 4 75 : 38 19 b.

4. Sokol Lipnice 14 9 1 4 90 : 45 19 b.

5. Sokol Doubravice 14 6 3 5 80 : 66 15 b.

6. TJ Lázně Bělohrad 14 4 1 9 46 : 69 9 b.

7. Sparta Úpice 14 3 0 11 57 : 96 4 b.

8. Jiskra Bernartice 14 0 0 14 27 : 140 0 b.

 

Umístění na 2.až 4.místě rozhodli vzájemné zápasy:

ŽBS - Rovensko 3 : 2 a 6 : 4, ŽBS - Lipnice 3 : 3 a 2 : 8

Rovensko – Lipnice 6 : 4 a 4 : 1.

PořadíŽBS - 5 bodů,Rovensko - 4 body a Lipnice 3 body.

 

Výsledky mužů 1995 - 1996

 

Sparta Úpice - Železný Brod 3 : 7

Železný Brod - Sokol Rovensko 3 : 2

Lázně Bělohrad - Železný Brod 3 : 2

Jiskra Bernartice - Železný Brod 0 : 10

Železný Brod - HC Petříkovice 2 : 9

Sokol Lipnice - Železný Brod 8 : 2

Železný Brod - Sokol Doubravice 8 : 2

Železný Brod - Sparta Úpice 8 : 5

Sokol Rovensko - Železný Brod 4 : 6

Železný Brod - Lázně Bělohrad 7 : 3

Železný Brod - Jiskra Bernartice 13 : 7

HC Petříkovice - Železný Brod 6 : 3

Železný Brod - Sokol Lipnice 3 : 3

Sokol Doubravice - Železný Brod 1 : 10

 

 

 

 

Nejlepší střelec - Nejlepší nahravač -

 

1. Josef Pecka - 33 branek 1. Josef Pecka - 12 nahrávek

2. Karel Palounek - 14 br. 2. Josef Kopal - 11 nahr.

3. Tomáš Holeček - 10 br. 3. Karel Palounek - 9 nahr.

4. Libor Hnídek - 7 br. Miroslav Kučera - 9 nahr.

Miroslav Kučera - 7 br. Jan Rezler - 9 nahr.

 

 

Soupiska a hodnocení mužů 1995 – 1996

 

Jméno Počet utkání Branky Nahrávky Body Tresty

1. Trkal Jiří 14 brankař - - - -

2. Šubrt René 8 brankař - - - -

3. Břichnáč Pavel 6 brankař - - - -

4. Drozd Jan 13 2 1 3 4 minuty

5. Kopal Josef 13 2 11 13 8 min.

6. Pulíček Roman 13 - 2 2 10 min.

7. Kellner Petr 13 3 5 8 2 min.

8. Pecka Josef 14 33 12 46 2 min.

9. Palounek Karel 12 14 9 22 -

10. Pulíček Jindřich 9 2 1 3 -

11. Rezler Jan 8 3 9 12 8 min.

12. Holeček Tomáš 14 10 6 16 4 min.

13. Matěcha Jaroslav 12 - - - 12 min.

14. Hnídek Libor 14 7 2 9 2 min.

15. Linka Radim 7 - 3 3 -

16. Kučera Miroslav 9 7 9 16 6 min.

17. Kopal Miroslav 4 1 1 2 ! 36 min. !!

18. Kieveg Miroslav 3 - - - -

19. Urban Jaroslav 3 - - - -

20. Němeček Ladislav 3 - - - -

21. Stehlík Petr 1 - - - -

22. Baier Petr 2 - - - ! 33 min !!

 

V sezóně 1996 – 1997 hráli muži Sdružený okresní přebor Semily,Jičín,Trut-nov a Náchod.Soutěž je náročná nejen vyrovnaností soupeřů,ale i tím,že se ces-

tuje poměrně daleko,např.do Trutnova,Dvora Králové,Police n.M.,takže je vel-ký tlak i na finanční zabezpečení mužstva.V poslední době kvůli finančním pro-

blémům se dost mužstev do přeboru nepřihlásilo a proto se udělal tento sdružený

okresní přebor.Naši muži se umístili celkově na čtvrtém místě,když v Play off

prohráli 7 : 8 s Lipnicí a to v prodloužení a až ostudně prohráváme s Roven-skem 3 : 10.

Přesto jsme se v soutěži prosadili díky Josefu Peckovi,který s 29 brankami se stal králem střelců,následován dalším naším hráčem Karlem Palounkem s 19 brankami.Nejen nedostatek financí brání oddílům se přihlásit do soutěže.Může to být i nedostatek či nezájem hráčů,jako v našem případě,kdy už několikátou sezónu se nám nedaří dát dohromady dorostence či žáky.O to víc nás těší,že kolem mladého Vlasty Urbana se vytvořila parta kluků,která opravila.

poškozené mantinely a připravila kluziště,o které se pak též dobře starala.Jsou to Jan a Tomáš Pavlatové,Vele,Láďa Kocour,Holán,Linka,Nosek,Holec a Jégr.Vybírat u kasy jim pomáhala sl.Hudská.Dle potřeby spolehlivě pomáhal a dohlížel náš člen p.Lumír Votrubec.Díky jim se bruslilo celé dva měsíce !!

Bruslit chodila nejen veřejnost,ale díky našemu bývalému brankaři Pavlu Psotovi tu i dvakrát týdně trénovali mladí žáci.Pomáhali mu i dorostenci

a všem za to patří poděkovat,protože to je velký příslib do budoucnosti.

Tabulka mužů – základní část 1996 – 1997

 

1. Sokol Lipnice 12 10 0 2 66 : 42 20 bodů

2. Sokol Rovensko 12 6 4 2 66 : 42 16 b.

3. Lázně Bělohrad 12 5 5 2 54 : 38 15 b.

4. ŽBS Železný Brod 12 5 3 4 81 : 56 13 b.

5. Spartak Police n.M. 12 4 1 7 49 : 65 9 b.

6. Sokol Doubravice 12 3 2 7 52 : 83 8 b.

7. Sparta Úpice 12 1 1 10 25 : 67 3 b.

 

Výsledky mužů 1996 – 1997

 

Železný Brod - Sokol Rovensko 2 : 6 / 0 : 2,1 : 2,1 : 2 /

Sokol Lipnice - Železný Brod 5 : 3 / 2 : 2,2 : 0,1 : 1 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 12 : 3 / 5 : 2,4 : 1,3 : 1 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 1 : 1 / 0 : 0,1 : 0,0 : 1 /

Sparta Úpice - Železný Brod 4 : 4 / 2 : 1,1 : 1,1 : 2 /

TJ Police n.M. - Železný Brod 6 : 10 / 4 : 3,1 : 4,1 : 3 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 5 : 5 / 1 : 2,3 : 2,1 : 1 /

Železný Brod - Sokol Lipnice 5 : 7 / 2 : 2,2 : 3,1 : 2 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 5 : 16 / 0 : 6,3 : 6,2 : 4 /

Železný Brod - Lázně Bělohrad 4 : 6 / 1 : 1,1 : 4,2 : 1 /

Železný Brod - Sparta Úpice 12 : 2 / 4 : 0,4 : 2,4 : 3 /

Železný Brod - TJ Police n.M. 7 : 2 / 1 : 1,3 : 0,3 : 1 /

Nadstavbová část - Play off

 

Sokol Lipnice - Železný Brod 8 : 7 v prodloužení

Rozhodující gól v 5.minutě prodloužení / 1 : 6,3 : 0,3 : 1 a 1 : 0 /

Sokol Rovensko - Lázně Bělohrad 5 : 10 / 0 : 5,3 : 3,2 : 2 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 3 : 10 / 1 : 2,0 : 2,2 : 6 /

Lázně Bělohrad - Sokol Lipnice 4 : 3 / 1 : 1,1 : 2,2 : 0 /

 

Konečná tabulka přeboru 1996 – 1997

 

1. Lázně Bělohrad 2 2 0 0 14 : 8 4 body

2. Sokol Lipnice 2 1 0 1 11 : 11 2 b.

3. Sokol Rovensko 2 1 0 1 15 : 8 2 b.

4. ŽBS Železný Brod 2 0 0 2 10 : 18 0 b.

 

 

 

Zápas z Play off

ŽBS Železný Brod - Sokol Lipnice 7 : 8 / 7 : 7 / v 5.min.prodloužení KO /

Zápas se hrál na ZS v Nové Pace a i když jsme už v 2.min.nešťastně inkasovali,

gól nás vyburcoval k vrcholnému výkonu.Velmi dobře jsme napadali soupeře po

celém kluzišti a přecházeli do rychlých protiútoků,které přesně zakončoval

Josef Pecka a potvrdil,proč je střeleckou jedničkou soutěže.Střelil 5 branek za

sebou a když v 19.min.ukázkově přihrál dalšímu výbornému střelci Karlu Palounkovi a ten proměnil,Lipnice byla na kolenou.Přestávka je zachránila,

protože začali do nás bušit ze všech sil a nám se nedařilo.Snížili na 6 : 2 a pak

rozhodčí odpískal dost přísné trestné střílení a je to 6 : 3..Díky tomuto tlaku i

ze strany rozhodčích se méně soustředíme na hru a ve 33. minutě opět inkasuje-me.Od začátku hrajeme z důvodu zranění pouze na dvě pětky a to je znát,začíná

se projevovat únava.Ve 44.min. snižuje Lipnice na 6 : 5 a jsou na koni.Daří se nám vyrovnat hru a ta se přelévá ze strany na stranu.Drama vrcholí,když po sa-mostatné akci v 56 minutě střílí Pecka gól na 7 : 5.Lipnice ale v 57.min.během

třiceti vteřin vyrovnává na konečných 7 : 7.Prodloužení končí v 5.minutě bran-kou bohužel v naší síti,což nás odsuzuje ke hraní jen o třetí místo s Rovenskem.

 

 

 

 

 

 

Soupiska a hodnocení hráčů 1996 - 1997

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

1. Trkal Jiří Brankař 14 - - - -

2. Břichnáč Pavel Brankař 12 - - - -

3. Šubrt René Brankař 2 - - - -

4. Drozd Jan 14 1 2 3 2 min.

5. Kopal Josef 13 2 5 7 20 min.

6. Jerman Miroslav 12 2 5 7 30 min.

7. Pulíček Roman 13 8 2 10 4 min.

8. Kopal Miroslav 11 - 4 4 4 min.

9. Kučera Miroslav 14 11 15 26 18 min.

10. Kellner Petr 10 5 6 11 4 min.

11. Pecka Josef 14 29 11 40 4 min.

12. Palounek Karel 14 19 8 27 -

13 Hnídek Libor 13 2 4 6 12 min.

14. Rezler Jiří 8 7 5 12 4 min.

15. Linka Radim 13 2 2 4 4 min.

16. Urban Vlastimil 9 - - - 2 min.

17. Vele Ladislav 8 2 1 3 2 min.

18. Matěcha Jaroslav 8 - - - 4 min.

19. Holeček Tomáš 2 - 1 1 -

20. Hnídek Luděk 1 1 - - -

21. Urban Jaroslav 1 - - - -

 

 

Sezóna 1997 - 1998 se nám velmi vydařila,protože se nám po letech opět

podařilo v soutěži zvítězit.V základní části jsme sice skončili na druhém místě,

ale v Play off jsme si to vynahradili a celkově zvítězili.Vítězem kanadského

bodování se stal opět náš Josef Pecka s 39 brankami a 61 body.

Je jen škoda,že tohoto úspěch se nedožili naši dlouholetí členi,trenéři či funkcio-náři a to Vladimír Bareš,Pavel Vít a Lumír Votrubec,kteří obětovali mnoho

času a sil pro náš oddíl a sport.To teď nejvíc leží hlavně na bedrech Josefa Kopala,který je stále aktivním hráčem.Objevují se nový hráči,jako Libor Hní-

dek z Tanvaldu / 1995 / a letos to jsou Jaroslav Satorie z Brodu,Martin Jůza

a Martin Bartoš z Jablonce n.N.

Kromě mužů máme i tzv. „farmářské“ mužstvo,které se skládá z dorostenců.Je-jich počet není takový,aby mohli hrát soutěž a proto se jim snažíme dohodnout

přátelské zápasy,kterých se i pár podařilo odehrát a dokonce i jeden mistrák

mužů.

 

Tabulka mužů 1997 – 1998 základní část

 

1. Sokol Lipnice 14 9 3 2 68 : 46 21 bodů

2. ŽBS Železný Brod 14 10 0 4 99 : 57 20 b.

3. Spartak Police n.M. 14 9 2 3 68 : 44 20 b.

4. Lázně Bělohrad 14 7 2 5 69 : 45 16 b.

5. Sokol Rovensko p.T. 14 7 1 6 65 : 64 15 b.

6. Sokol Doubravice 14 4 0 10 58 : 104 8 b.

7. HC Hronov „B“ 14 3 0 11 38 : 61 6 b.

8. Sparta Úpice 14 1 2 11 36 : 90 4 b.

 

Výsledky mužů 1997 - 1998

 

Sokol Doubravice - Železný Brod 7 : 4 / 4 : 1,1 : 3,2 : 0 /

Sparta Úpice - Železný Brod 4 : 10 / 1 : 1,0 : 6,3 : 3 /

HC Hronov „B“ - Železný Brod 5 : 6 / 1 : 2,0 : 1,4 : 3 /

Železný Brod - Lázně Bělohrad 10 : 6 / 4 : 3,4 : 3,2 : 0 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 7 : 4 / 1 : 1,2 : 0,4 : 3 /

Police n.M. - Železný Brod 7 : 5 / 1 : 3,5 : 1,1 : 1 /

Sokol Lipnice - Železný Brod 7 : 3 / 2 : 1,2 : 1,3 : 1 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 14 : 2 / 4 : 0,5 : 0,5 : 2 /

Železný Brod - Sparta Úpice 11 : 2 / 3 : 1,3 : 0,5 : 1 /

Železný Brod - Hronov „B“ 8 : 12 / 0 : 6,3 : 2,5 : 4 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 5 : 1 / 2 : 1,0 : 0,3 : 1 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 0 : 6 / 0 : 1,0 : 3,0 : 2 /

Železný Brod - Police n.Metují 5 : 3 / 2 : 1,0 : 1,3 : 1 /

Železný Brod - Sokol Lipnice 12 : 5 / 3 : 2.7 : 1,2 : 2 /

 

O prvenství hráli první čtyři mužstva a to každý s každým dvoukolově.

Zde jsou výsledky našeho mužstva.

 

ŽBS Železný Brod - Spartak Police n.M. 12 : 2 a 7 : 5

- „ - - „ - - Sokol Lipnice 3 : 7 a 2 : 4

- „ - - „ - - Lázně Bělohrad 7 : 4 a 6 : 1

 

Právě výhra 21.2.98 v Hronově nad Policí n.M. 7 : 5,kdy ještě dvě a půl

minuty před koncem jsme prohrávali 4 : 5,nám pomohla k celkovému vítězství

v celé soutěži ! Jak napsali v Pojizerských listech – podařilo se nám takové

malé Nagano !

 

Konečná tabulka mužů 1997 - 1998

 

1. ŽBS Železný Brod 6 4 0 2 37 : 23 8 bodů

2. Sokol Lipnice 6 3 1 2 21 : 20 7 b.

3. Spartak Police n.M. 6 2 1 3 25 : 34 5 b.

4. Lázně Bělohrad 6 2 0 4 21 : 27 4 b.

 

Soupiska a hodnocení hráčů 1997 - 1998

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

1. Trkal Jiří - Brankař 19 - - - -

2. Břichnáč Pavel - Brankař 20 - - - -

3. Tomeš Pavel - Brankař 1 - - - -

4. Bartoš Martin 19 12 10 22 18 min.

5. Drozd Jan 20 5 2 7 4 min.

6. Jerman Miroslav 17 7 5 12 20 min.

7. Kopal Miloslav 18 2 5 7 16 min.

8. Pulíček Roman 14 2 6 8 6 min.

9. Kučera Miroslav 19 16 23 39 29 min.

10. Palounek Karel 18 26 12 38 2 min.

11. Pecka Josef 20 39 22 61 2 min.

12. Kellner Petr 15 8 6 14 4 min.

13. Kopal Josef 20 8 9 17 34 min.

14. Urban Vlastimil 18 3 5 8 27 min.

15. Hnídek Libor 11 3 4 7 4 min.

16. Matěcha Jaroslav 14 1 1 2 24 min.

17. Hnídek Luděk 6 4 1 5 4 min.

18. Jůza Martin 4 4 4 8 -

19. Satorie Jaroslav 3 1 1 2 36 min.

 

 

 

 

Do sezóny 1998 - 1999 vstupujeme jako obhájci prvenství.Že to není jedno-duchá role jsme se přesvědčili na vlastní kůži.Lídrem přeboru byl celek Police n.M.,který se netajil tím,že chce postoupit do vyšší soutěže.Z finančních důvodů se některé mužstva do přeboru nepřihlásili,nakonec je přihlášených pouze šest.

Z toho důvodu se hraje soutěž čtyřkolově,tj.dvacet utkání,proto se letos nebude hrát nadstavbová část.Při tomto počtu utkání je i tak přebor náročný nejenfyzicky,ale

i finančně

Do bojů jsme vstoupili vítězstvím v Trutnově nad Petříkovicemi 4 : 1,které

sestoupili z krajského přeboru,což je výborný vstup.Prvenství jsme sice nebo-

hájili,ale třetí příčka není k zahození.

O kluziště za sokolovnou se nám stará p.Karel Daníček,kterému vydatně pomá-

hají mladí hráči z našeho „farmářského“ klubu.Na soutěž to opět není,ale letos

se jim povedlo sehrát šest přáteláků,což je dobré.

Dne 19.1.1999 máme výroční schůzi v sokolovně,na které se projednávají stále

stejné problémy,které v současné době tíží asi nejen náš oddíl a to finanční po-

krytí provozu oddílu,zajištění provozu kluziště,kterého se účastní stále stejní

lidé a nedostatek mladých členů a hráčů v oddílu.

 

Výsledky mužů 1998 - 1999

 

HC Petříkovice - Železný Brod 1 : 4 / 0 : 1,0 : 1,1 : 2 /

Železný Brod - Spartak Police n.M. 4 : 2 / 2 : 1,1 : 1,1 : 0 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 2 : 5 / 0 : 0,1 : 2,1 : 3 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 3 : 1 / 0 : 0,1 : 1,2 : 0 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 10 : 5 / 3 : 0,4 : 2,3 : 3 /

Železný Brod - HC Petříkovice 7 : 6 / 1 : 2,4 : 1,2 : 3 /

Spartak Police n.M. - Železný Brod 3 : 2 / 1 : 1,2 : 1,0 : 0 /

Železný Brod - Lázně Bělohrad 5 : 8 / 1 : 3,0 : 4,4 : 1 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 10 : 3 / 2 : 1,4 : 1,4 : 1 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 5 : 0 Kontumačně

HC Petříkovice - Železný Brod 4 : 6 / 1 : 3,2 : 2,1 : 1 /

Železný Brod - Spartak Police n.M. 4 : 4 / 2 : 0,0 : 0,2 : 4 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 5 : 3 / 3 : 1,0 : 1,2 : 1 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 4 : 5 / 1 : 1,1 : 1,2 : 3 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 3 : 9 / 2 : 2,1 : 3,0 : 4 /

Železný Brod - HC Petříkovice 5 : 0 Kontumačně

Spartak Police n.M. - Železný Brod 1 : 1 / 1 : 0,0 : 1, nedohr.*/

Železný Brod - Lázně Bělohrad 3 : 6 / 1 : 5,1 : 0,2 : 1 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 6 : 1 / 2 : 0,1 : 1,3 : 0 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 5 : 0 Kontumačně

 

Kontumace výsledků s Dobravicemi a Petříkovicemi byla na základě

podvodu se nepovoleným startem hráčů.

Utkání s Policí n.M. bylo nedohráno pro sněhovou kalamitu.

 

 

Konečná tabulka přeboru mužů 1998 - 1999

 

1. Spartak Police n.M. 20 13 4 3 88 : 58 30 bodů

2. Lázně Bělohrad 20 11 1 8 95 : 80 23 b.

3. ŽBS Železný Brod 20 10 2 8 84 : 77 22 b.

4. HC Petříkovice 20 9 2 9 94 : 93 20 b.

5. Sokol Rovensko 20 7 1 12 97 : 94 15 b.

6. Sokol Doubravice 20 5 0 15 76 : 122 10 b.

 

Soupiska a hodnocení hráčů 1998 - 1999

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

 

1. Trkal Jiří Brankař 20 - - - -

2. Břichnáč Pavel Brankař 20 - - - -

3. Jerman Miroslav 16 1 4 5 4 minuty

4. Satorie Jaroslav 15 1 3 4 30 min.

5. Pulíček Roman 18 1 2 3 6 min.

6. Kopal Miroslav 20 - 3 3 10 min.

7. Palounek Karel 17 9 5 14 2 min.

8. Pecka Josef 20 24 10 34 -

9. Kučera Miroslav 18 18 15 33 10 min.

10. Kellner Petr 18 7 5 12 2 min.

11. Kopal Josef 20 2 5 7 14 min.

12. Hnídek Libor 16 3 3 6 10 min.

13. Urban Vlastimil 16 1 - 1 6 min.

14. Baier Petr 16 - 1 1 12 min.

15. Tvrdík Jakub 5 1 3 4 -

16. Linka Radim 5 - - - 2 min.

17. Pulíček Jindřich 5 - - - 2 min.

18. Matěcha Jaroslav 2 - - - 2 min.

19. Němeček Petr 2 1 - 1 -

 

Spartak Police n.M. - ŽBS Železný Brod 3 : 2 / 1 : 1,2 : 1,0 : 0 /

 

V druhém souboji této sezóny hraném v Hronově,chtěli domácí,kteří se netají přáním postoupit,odčinit porážku z Brodu 2 : 4.Do utkání vlétli střemhlav a hned v 25 vteřině po nádherné akci se ujali vedení.Hra se pak vyrovnala a

v 8 minutě vyrovnal náš Karel Palounek.V druhé třetině jsme se opět nechali

zatlačit a Police v 28 a 30 min. zvýšila na 3 : 1.Až v závěru třetiny jsme hru

vyrovnali a gólem Josefa Kopala ve 40 minutě snížili na 3 : 2.Bohužel se nám

zranil Míra Jerman.Třetí třetina byla ve znamení výborných brankařských zá-

kroků na obou stranách.Naši si vytvořili mírný tlak a i více šancí,ale ani závě-rečná minutu a půl trvající Power play už nic nezměnila.

 

 

 

V sezóně 1999 - 2000 jsme chtěli navázat na celkem úspěšnou loňskou sezónu,

kdy mužstvo podávalo vyrovnané výkony a obsadilo 3.místo.To se bohužel napovedlo,i když po většinu soutěže jsme se pohybovali mezi 2.až 4.příčkou,

zbytečnými remizami s Rovenskem a Doubravicemi jsme v základní části skon-

čili na 5.místě a neprobojovali se do tzv.nadstavby,tedy Play off.Hráli jsme opět

Sdružený okresní přebor – Semily,Mladá Boleslav,Jičín,Náchod a Trutnov,

do které se přihlásilo 7 mužstev,tedy o jeden víc než loni.O vyrovnanosti leto-šního přeboru svědčí to,že mezi první Policí n.M. a námi na 5.místě jsou pouze

3 body !Stále více se projevuje to,že máme velmi úzký kádr mužstva a pak stačí

jedno dvě zranění a hned jsme oslabeni.Přesto,že máme tzv.farmářský tým,o který se starají hlavně bratři Jan a Tomáš Pavlatové,nedaří se nám kádr doplnit

a vzhledem,že i jich je málo,ani oni nehrají pravidelnou soutěž,ale pouze přátel-ská utkání.Letos sehráli čtyři,z toho dvě vyhráli,jednou remizovali a jednou pro-hráli.Jejich soupeři byli Tanvald,Daliměřice,fotbalisté Zásady a Jablonce.

Pravidelně se scházeli na kluzišti a pomáhali našemu ledaři p.Karlu Daníčkovi.

Pomáhali mu též naši nejmladší,o které se stará Miroslav Musílek.Díky těmto

nadšencům se letošní zimu bruslili 27 dní.

Bohužel na kluzišti a zejména na mantinelech se podepsala letošní povodeň.

která 9.3.2000 zaplavila velkou část města a též okolí sokolovny,kde máme klu-ziště.Voda vystoupala do výše 50 cm a některé mantinely vyvrátila a zničila.

Už tak máme dost práce s opravami mantinelů a teď to bude ještě horší.

Nedá se nic dělat,musíme bojovat.

 

Tabulka po základní části přeboru mužů 1999 – 2000

 

1. Spartak Police n.M. 12 6 3 3 44 : 34 15 bodů

2. TJ Lázně Bělohrad 12 6 2 4 38 : 34 14 b.

3. Krocani Nový Dvůr 12 7 0 5 64 : 43 14 b.

4. SK Dolní Bousov 12 6 1 5 51 52 13 b.

5. ŽBS Železný Brod 12 5 2 5 53 : 61 12 b.

6. Sokol Doubravice 12 4 2 6 54 : 59 10 b.

7. Sokol Rovensko 12 2 2 8 38 : 59 6 b.

 

Konečné pořadí soutěže – play off

 

1. Krocani Nový Dvůr 6 5 0 1 23 : 16 10 bodů

2. TJ Lázně Bělohrad 6 3 0 3 17 : 20 6 b.

3. Spartak Police n.M. 6 3 0 2 25 : 11 6 b.

4. SK Dolní Bousov 6 1 0 5 15 : 33 2 b

 

 

Výsledky mužů 1999 - 2000

 

Dolní Bousov - Železný Brod 5 : 3

Železný Brod - Krocani Nový Dvůr 7 : 5

Spartak Police n.M. - Železný Brod 6 : 2

Lázně Bělohrad - Železný Brod 1 : 3

Železný Brod - Sokol Rovensko 7 : 3

Železný Brod - Sokol Doubravice 10 : 6

Železný Brod - Dolní Bousov 1 : 7

Krocani Nový Dvůr - Železný Brod 12 : 5

Železný Brod - Spartak Police n.M. 2 : 5

Železný Brod - Lázně Bělohrad 6 : 4

Sokol Rovensko - Železný Brod 3 : 3

Sokol Doubravice - Železný Brod 4 : 4

 

 

Soupiska a hodnocení hráčů 1999 - 2000

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

 

1. Jerman Miroslav 12 3 5 8 4 minuty

2. Drozd Jan 12 1 1 2 -

3. Kopal Miroslav 12 1 5 6 8 min.

4. Pulíček Roman 12 3 7 10 8 min.

5. Satorie Jaroslav 6 1 1 2 50 min.!!

6. Pecka Josef 10 14 5 19 4 min.

7. Palounek Karel 12 2 4 6 -

8. Hnídek Libor 11 2 3 5 14 min.

9. Tvrdík Jakub 10 7 4 11 16 min.

10 Kopal Josef 12 - 6 6 11 min.

11. Kučera Miroslav 10 15 4 19 -

12. Kellner Petr 9 1 1 2 4 min.

13. Urban Vlastimil 10 1 2 3 4 min.

14. Linka Radim 3 - - - -

15. Ryšavý 2 - - - -

16. Hubáček Radek 1 - - - -

17. Trkal Jiří Brankař 12 Počet obdržených branek – 28

18. Tomeš Pavel Brankař 12 Počet obdržených branek - 33

 

 

 

Výběr utkání mužů 1999 - 2000

 

TJ ŽBS Železný Brod - Krocani Nový Dvůr / Jičín /

 

7 : 5 / 4 : 0, 2 : 2, 1 : 3 /

 

Utkání jsme začali dobře a dostali jsme soupeře pod tlak.Z tohoto náporu jsme

vytěžili i vedení,už v 7.minutě střílí Josef Pecka vedoucí gól.Ve 13.minutě po

přesné střele Karla Palounka to je 2 : 0.V této chvíli hrajeme agresivní,nátlako-vý hokej,takřka bez chyb a když už se stane,že se soupeř dostane na dostřel naší

branky,vše spolehlivě chytá Pavel Tomeš.V 18.minutě dělovkou rozvlnil čeřeň

Míra Kopal a hned v 19.minutě jistí Karel Palounek už na 4 : 0!!

Když po nástupu do II.třetiny ve 23.minutě střílí Míra Kučera pátý gól,zdálo se,že je rozhodnuto.Přišla však 25.minuta,na chvíli jsme se nesoustředili a do-

stali jsme dvě slepené branky a hosté se dostali do tempa.Ve 31.minutě zvyšuje

opět Míra Kučera na 6 : 2.Na začátku III.třetiny máme sérii vyloučení a hosté

toho využíjí a snižují na 6 : 4.Dostali jsme se pod tlak soupeře a začali se obávat

o výsledek.Když v 59.minutě snižují na rozdíl jediného gólu,je to zlé.Krocani

sází vše na jednu kartu a odvolávají svého brankaře.Vyrovnat se jim nepodařilo,

naopak náš Míra Kučera střelou do prázdné branky stanoví konečný výsledek

a to 7 : 5.

 

 

TJ ŽBS Železný Brod - TJ Lázně Bělohrad

 

6 : 4 / 2 : 1 , 2 : 0 , 2 : 3 /

 

Utkání se hraje v Jablonci a potřebovali jsme vyhrát,pokud se chceme dostat

do Play off.V první třetině si vytváříme mírný tlak a využijeme ho po brankách

Libora Hnídka a Petra Kellnera k vedení 2 : 0.Do konce třetiny,hosté v pře-

silovce snižují na 2 : 1.V druhé třetině svůj náskok zvyšujeme díky Josefu Pe-

ckovi na 4 : 1,opět to vypadalo pro nás dobře.Ovšem III.třetina nám nevyšla,

soupeř nás tlačil a podařilo se mu snížit až na 5 : 4,což bylo kritické a začalo

drama,které vyvrcholilo,když hosté odvolali brankaře.Vše rozhodl trefou do

prázdné branky Josef Pecka – 6 : 4,takž body přece jen zůstaly doma.

 

Po tomto utkání to vypadalo velmi nadějně,stále jsme měli šanci se dostat mezi

první čtyři mužstva,což by znamenalo postup do nadstavby,tedy Play off.

Bohužel poslední dvě utkání s nejslabšími soupeři v soutěži,nejen papírově,ale i podle umístění jsme nezvládli,tak jak bychom si přáli a na co jsme měli.

Ztratili jsme body zbytečnými remízami a umístili se na 5.místě tabulky,se ztrá-tou jednoho bodu na postupové místo.

 

Náš hokejový oddíl vstupem do sezóny 2000 - 2001 přežil nejen rok 2000,ale

vstoupil i do třetího tisíciletí a zahájil již 67.sezónu ve své existenci.Už několik

let hrajeme Sdružený okresní přebor Semily,Mladá Boleslav,Jičín,Trutnov a

Náchod.Přihlášeno je 7 mužstev a hraje se nejprve základní část a pak nad-stavbová část.Přípravu jsme zahájili s pouhými 15 hráči na soupisce ve sportovní hale na „sucho“ a pak několika tréninky na zimním stadiónu v Lomni-ci n.P.Bohužel úzký kádr hráčů se nám během soutěže vymstil.Jakmile se někdo

zranil či onemocněl,citelně mužstvu chyběl.Přesto mužstvo bojovalo a jeho síla

se projevila v zápasech s favority soutěže Dolním Bousovem / 10 : 3 / a Kroca-ny N.Dvůr / 6 : 5 a 3 : 5 /,kdy tyto zápasy nesly značku vysoké kvality a nasa-

zení.Užší kádr se projevil hlavně v posledním zápase s Policí n.M. / 12 : 1 /

ale hlavně v I.části nadstavby,kdy jsme hráli o postup s třetím Dolním Bouso-

vem a chyběli nám hráči,např.výborný Fajt.Náš cíl umístit se do třetího místa

se nám i z tohoto důvodu nepodařilo splnit.

Podařilo se nám přežít rok 2000,ale co a jak bude dál,záleží na mladé gene-raci,jak si ji vychováme.Už několik let máme v oddílu tzv.“B“ mužstvo /farmu/

které je složeno z mladých hráčů a doplněno zkušenými matadory.Spolu s leda-

řem p.Karlem Daníčkem se starají o kluziště za sokolovnou a mají největší zá-

sluhu na tom,že se v Brodě bruslilo a to 19 dní,protože zima nám moc nepřála

Podařilo se jim letos odehrát pouze dva přátelské zápasy a to se Semilami

/ 2 : 6 / a s Rovenskem „B“ / 1 : 9 /.

Snažíme se i pracovat s těmi nejmenšími.Trénuje je Miroslav Musílek,ale je jich stále málo na přihlášku do soutěže,tak alespoň trénují na kluzišti.

 

 

 

 

 

Výsledky mužů 2000 - 2001

 

Dolní Bousov - Železný Brod 17 : 4

Sokol Doubravice - Železný Brod 2 : 12

Sokol Rovensko - Železný Brod 2 : 8

Železný Brod - Krocani Nový Dvůr 6 : 5

Lázně Bělohrad - Železný Brod 3 : 3

Železný Brod - Police a:M. 4 : 6

Železný Brod - Dolní Bousov 10 : 3

Železný Brod - Sokol Doubravice 6 : 4

Železný Brod - Sokol Rovensko 6 : 6

Krocani N:Dvůr - Železný Brod 5 : 3

Železný Brod - Lázně Bělohrad 5 : 8

Spartak Police n.M. - Železný Brod 12 : 1

 

SK Dolní Bousov - ŽBS Železný Brod 3 : 8 / 0 : 3,1 : 2,2 : 3 /

Je to první utkání o postup do finále.

Výborný výkon na soupeřově ledě,kdy sice oslabeni jsme díky důsledné obraně a výbornému výkonu brankaře Dudka nedovolili domácím hrát jejich hru.Nao-pak smrtícími brejky,které jsme proměňovali,jsme si odvezli důležité vítězství.

 

 

 

 

Tabulka po základní části - muži 2000 – 2001

 

1. Krocani Nový Dvůr / Jičín / 12 8 1 3 53 : 39 17 bodů

2. Police nad Metují 12 8 0 4 62 : 39 16 b.

3. Dolní Bousov 12 7 2 3 93 : 60 16 b.

4. Železný Brod 12 5 2 5 68 : 73 12 b.

5. Lázně Bělohrad 12 2 6 4 45 : 54 10 b.

6. Sokol Rovensko 12 3 3 6 42 : 69 9 b.

7. Sokol Doubravice 12 1 2 9 41 : 73 4 b.

 

Soutěž pokračovala I.částí nadstavby,kdy hrál vždy 1 – 6,2 –5 a 3 – 4.

 

Dolní Bousov - Železný Brod 3 : 8 / referát na str.44 /

 

Železný Brod - Dolní Bousov 1 : 8

 

Odvetné utkání o postup do finále hrané na ZS v Lomnici n.P. za přítomnosti

150 diváků z obou táborů.Byli jsme značně oslabeni marodkou,která při počtu

15 hráčů na soupisce nás dost zasáhla,ale věřili jsme na postup.Hosté přijeli ne-jen v plném počtu,ale ještě posíleni dalšími kvalitními hráči,se snahou smazat

pětigólové manko z prvního utkání.Od první minuty nasadili ostré tempo,které-mu jsme velmi těžko odolávali a takřka jsme se pouze bránili.V 8. a 16. minutě

se nám to nepovedlo a hosté vedli 0 : 2.Druhé dějství bylo obdobou prvního,

když navíc musel pro obnovené zranění z první třetiny odstoupit náš obránce

Míra Kopal.Hosté teď tlačili a do hry pouštěli jen ty nejlepší a snažili se o sma-

zání našeho náskoku.I když náš brankař Dudek dělal co mohl,přesto inkasoval

tři branky a je to 0 : 5 a celkové skóre je srovnané.

Když na začátku III.třetiny dali hosté na 0 : 6,zdálo se rozhodnuto.Hra se přelé-vala a když ve 44.minutě dal Libor Hnídek čestný gól domácích,zápas se opět

zdramatizoval.Hosté začali opět dobývat bránu našeho brankaře,ale i my jsme

se dostávali do šancí.Rozhodnutí přišlo v poslední minutě,kdy hostující hráč na-

tlačil našeho Jirku Rezlera do brankoviště a jeho spoluhráč je zpoza branky na-

střelil a od jejich nohou se kotouč odrazil do domácí sítě.Neměli jsme už sílu na

tuto branku odpovědět,naopak ujel hráč hostí Bejr a upravil na pro nás hrozi-vých 1 : 8.

Postoupilo hokejově lepší a vyzrálejší mužstvo.My jsme celé utkání odehráli

ve 12 a pak v 11 hráčích,což je fyzicky velmi namahavé.

Sestava : Brankař Dudek,obránci Martin Bartoš,Míra Kopal,Miroslav Jerman,Jan Drozd,útočníci Miroslav Kučera,Karel Palounek,Josef

Pecka,Libor Hnídek / 1 /,Josef Kopal,Martin Tvrdík,Jiří Rezler.

 

 

 

Tabulka po I.části

 

1. Krocani Nový Dvůr 18 : 8 4 body

2. Police nad Metují 10 : 7 3 b.

3. Dolní Bousov 11 : 9 2 b.

4. Železný Brod 9 : 11 2 b.

5. Lázně Bělohrad 7 : 10 1 b.

6. Sokol Rovensko 8 : 18 0 b.

 

Ve finále se utkaly první tři mužstva,systémem každý s každým dvakrát.

 

Police nad Metují - Krocani Nový Dvůr 5 : 3 a 6 : 1

Dolní Bousov - Police nad Metují 8 : 1 a 5 : 2

Krocani Nový Dvůr - Dolní Bousov 2 : 5 a 10 : 2

 

1. SK Dolní Bousov - 6 bodů

2. Spartak Police n.M. - 4 body

3. Krocani Nový Dvůr - 2 body

 

Vítězem této sezóny se stalo mužstvo,které jak v základní části,tak i v I.části

nadstavby skončilo shodně na třetí příčce,kdežto vítěz obou částí,mužstvo

Krocanů ostrouhalo a skončilo nakonec až třetí.Přitom mnoho nescházelo

a do finále jsme šli přes Bousov my,nebýt výpadku v odvetném utkání,kdy

stačilo udržet náskok 5 branek z prvního utkání v Hronově.

 

Soupiska a hodnocení hráčů 2000 - 2001

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Bodování Tresty

 

1. Drozd Jan 14 - 1 1 26 minut

2. Jerman Miroslav 14 1 3 4 28 min.

3. Bartoš Martin 13 4 4 8 33 min.

4. Kopal Miroslav 12 2 5 7 22 min.

5. Kučera Miroslav 13 18 7 25 4 min.

6. Palounek Karel 14 6 8 14 -

7. Pecka Josef 14 22 6 28 -

8. Fajt Pavel 9 5 13 13 16 min.

9. Kellner Petr 11 4 3 7 -

10. Kopal Josef 14 - 6 6 2 min.

11. Hnídek Libor 13 1 6 7 12 min.

12. Tvrdík Jakub 11 8 7 15 12 min.

13. Rezler Jiří 8 4 8 12 4 min.

14. Trkal Jiří 14 Brankař

15. Dudek 13 Brankař

 

 

Sezóna 2001 - 2002,byla dost podobná té minulé.Hrajeme Sdružený okresní

přebor za účasti 7 mužstev.Přebor je rozdělen na dvě části a to základní a finá-

lovou / play off /.Nám se bohužel stejně jako loni nepodařilo umístit se do čtvr-tého místa a postoupit do Play off.Naopak jsme se umístili na předposledním

6.místě,což je jedno z nejhorších umístění v soutěži.Opět se projevuje to,že má-me v kádru málo hráčů.Do utkání nastoupilo sice 16 hráčů,ale pouze devět jich

odehrálo 10 utkání.To se projevilo úbytkem sil v mnohých utkáních.Co je plat-né,že celkového vítěze přeboru Jičín „B“ na jeho ledě potrápíme a dokonce zá-

pasu se bojuje o vítězství a doma je jasně porážíme,když třeba derby

Rovenskem prohrajeme na celé čáře,i když výsledky neodpovídají průběhu hry na ledě.Zápasy byly celkem vyrovnané,ale my propadli střelecky.Některé zápasy jsme odehráli pouze v devíti hráčích,to se často projevilo na výsledku.

Naše záloha – „B“mužstvo sehrálo letos jeden zápas a to s Rovenskem „B“,

ve kterém zvítězilo 4 : 3.Protože se nám nepodařilo zajistit stálého správce,

o led a provoz kluziště se hlavně starali tito členové –Miroslav Musílek,Jan

Pavlata a Karel Daníček,za což jim patří dík.Tak jako teď už je zvykem,před

postavením kluziště se musí vždy pár mantinelů opravit.Jsou čím dál tím horší,

hledáme možnosti,jak je opravit,nebo obnovit.

 

Výsledky mužů 2001 - 2002

 

Lázně Bělohrad - Železný Brod 1 : 1

Železný Brod - Sokol Rovensko 5 : 8

Trutnov „B“ - Železný Brod 4 : 3

Železný Brod - TJ Jičín „ B“ 5 : 2

Spartak Police n.M. - Železný Brod 3 : 3

Železný Brod - Sokol Doubravice 4 : 2

Železný Brod - Lázně Bělohrad 2 : 1

Sokol Rovensko p.T, - Železný Brod 6 : 1

Železný Brod - Trutnov „B“ 5 : 2

Jičín „ B „ - Železný Brod 4 : 2

Železný Brod - Spartak Police n.M. 6 : 7

Sokol Doubravice - Železný Brod 4 : 3

 

Tabulka po základní části

 

1. TJ Jičín „B“ 12 10 1 1 69 : 22 21 bodů

2. Sokol Doubravice 12 6 1 5 44 : 40 13 b.

3. Spartak Police n.M. 12 6 1 5 55 : 49 13 b.

4. TJ Trutnov „B“ 12 5 0 7 42 : 54 10 b.

5. Sokol Rovensko 12 5 0 7 47 : 66 10 b.

6. Železný Brod 12 3 2 7 40 : 51 8 b.

7. TJ Lázně Bělohrad 12 3 1 8 35 : 48 7 b.

 

 

 

 

 

 

Spartak Police n.M. - Železný Brod 3 : 3 / 1 : 1,0 : 2,2 : 0 /

 

Utkání se hraje na ZS v Hronově za bouřlivé kulisy více než 100 diváků.

Od 5.minuty prohráváme a teprve tato branka nás probudí a hru vyrovnáme

a postupně dostáváme domácí pod tlak.Vyvrcholení přinese vyrovnávací branka

do šatny ve 20.minutě.V druhém dějství je náš tlak místy až drtivý a ve 40.mi-nutě vedeme 1 : 3.Domácí můžou mluvit o štěstí,že rozdíl není podstatně vyšší.

Třetí třetina nezačala pro nás šťastně.Hned na začátku po vhazování v našem

obraném pásmu,domácí šťastně snížili na kontaktní gól a začali kousat.Ke konci

zápasu jsme hráli neustále v oslabení a domácím to pomohlo k remíze.Bohužel

se nám opět nepodařilo udržet vedení a odvézt si více bodů.

Branky – Kellner,Fajt a Pecka.

 

Soupiska a hodnocení hráčů 2001 - 2002

 

Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

 

1. Bartoš Martin 12 3 3 6 12 minut

2. Drozd Jan 12 1 2 3 -

3. Fajt Pavel 10 15 7 22 12 min.

4. Hnídek Libor 2 - 1 1 -

5. Jerman Miroslav 11 - 2 2 12 min.

6. Kellner Petr 11 3 5 8 4 min.

7. Kopal Miroslav 3 - 2 2 2 min.

8. Kučera Miroslav 11 4 6 10 2 min.

9. Palounek Karel 11 2 2 4 4 min.

10. Pecka Josef 11 7 4 11 -

11. Rezler Jiří 9 1 2 3 9 min.

12. Strnad Pavel 4 - - - 8 min.

13. Tvrdík Jakub 9 3 6 9 24 min,

14. Vrba M. 10 1 4 5 10 min.

15. Dudek M. Brankař 6 Počet obdržených branek 24

16. Trkal Jiří Brankař 7 Počet obdržených branek 27

 

TJ Jičín „B“ - ŽBS Železný Brod 4 : 2 / 2 : 1,1 : 1,1 : 0 /

Zápas ,díky oběma soupeřům vynikající úrovně,dopadl šťastněji pro domácí,kte-ří vedou tabulku.Hráli jsme s Jičínem bez respektu a zápas byl až do konce vel-mi vyrovnaný a otevřený.Začali jsme dobře a 6.minutě se ujali vedení.Jičín hned v 8.minutě vyrovnal a v 11.minutě se ujal vedení 2 : 1.Zdálo se,že nás za-

tlačí a nadělí nám příděl,jako jiným mužstvům,ale opak byl pravdou.Brejky jsme si vytvářeli velmi slibné šance,ale bez efektu.Druhá byla podobná té první.

Ve 28.minutě je to 3 : 1 a hned ve 33.minutě snižujeme na 3 : 2.Na ledě se roz-

poutala bitva,která ve třetí gradovala.V 50.minutě Fajt s Kellnerem nepromění

nájezd dva na jednoho a domácí udeří v 55.minutě na 4 : 2.Je rozhodnuto.

 

V sezóně 2002 - 2003 jsme měli přihlášené jen mužstvo dospělých,takže u nás

nic nového,zato v soutěži ano.Přebor se rozšířil o mužstvo Frýdlantu a je řízena

z Libereckého kraje a nazývá se Krajský přebor Libereckého kraje.Přihlášeno je osm mužstev,hraje se dvoukolově a po skončení základní části první čtyři po-stupují do nadstavby – Play off.Celé soutěži vládne jako loni Jičín „B“,ale o 2 –

4 místo se svádí urputný boj.Nám se nakonec podaří splnit si svůj cíl a to umístit

se do 4.místa a postoupit do nadstavby.

Hru našeho mužstva ovlivnilo několik faktorů.Kladně příchod nového hráče Petra Karáska,který se stal nejproduktivnějším hráčem mužstva a též návrat uzdraveného Romana Pulíčka,který se po dvou letech vrátil do obrany a stal se velkou oporou.Záporně dlouhodobé zranění Pavla Faita,který v šesti zápasech,

ve kterých nastoupil byl nejproduktivnějším hráčem celé soutěže se 17 body!

Přínosem je i zkouška našich dorostenců Jirky Novotného a Schovánka,kteří

obstáli velmi dobře.Na soupisce se celkem vystřídalo 20 hráčů z nichž pouze 12

odehrálo více jak deset utkání.Podařilo se nám potrápit vítěze jak základní části,

tak i nadstavby,mužstvo Jičína „B“.Mužstva se kterými jsme bojovali o postup,

jako Doubravice / rezerva Dvora Králové /,Frýdlantu,mají díky tréninkovým možnostem na ZS lepší zázemí,takže každý dobrý výsledek nás potěší.Vzhle-dem k tomu,že se nehrálo o třetí místo,jsme s celkovým čtvrtým místem spokojeni.

Zima se nám letos velmi vydařila a díky několika nadšencům se za sokolovnou

bruslilo celých 60 dní,tedy dva měsíce.Zasloužili se o to především tito naši čle-

nové – Míra Musílek,Petr Kolář,Zbyněk Santner,Viktor Sychrovský a

Zdeněk Kurfiřt,kterým ve sněhové kalamitě vypomohli i Technické služby.

O broušení bruslí se postaral p.Jiří Kobr,takže nic nebránilo tomu,aby se veřej-nost na kluzišti vyřádila.Na závěr zimy se uspořádal Karneval na ledě,snad se podařilo založit novou tradici.

 

Výsledky mužů 2002 - 2003

 

Železný Brod - HC Police n.Metují 9 : 4 / 2 : 0,2 : 3,5 : 1 /

Železný Brod - HC Survival Trutnov 8 : 5 / 3 : 4,2 : 0,3 : 1 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 5 : 6 / 2 : 1,2 : 3,1 : 2 /

Železný Brod - TJ Lázně Bělohrad 0 : 3 / 0 : 2,0 : 1,0 : 0 /

Jičín „B“ Krocani - Železný Brod 5 : 5 / 2 : 0,2 : 3,1 : 2 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 1 : 6 / 0 : 2,1 : 3,0 : 1 /

HC Police n.M. - Železný Brod 6 : 6 / 0 : 2,4 : 3,2 : 1 /

HC Frýdlant v Č. - Železný Brod 6 : 5 / 1 : 3,2 : 1,3 : 2 /

HC Survival Trutnov - Železný Brod 4 : 3 / 3 : 1,1 : 0,0 : 2 /

Železný Brod - Sokol Rovensko 8 : 6 / 1 : 3,5 : 2,2 : 1 /

Železný Brod - HC Frýdlant v Č. 3 : 8 / 0 : 1,2 : 4,1 : 3 /

TJ Lázně Bělohrad - Železný Brod 2 : 5 / 1 : 3,0 : 0,1 : 2 /

Železný Brod - Jičín „B“ Krocani 3 : 5 / 0 : 2,0 : 2,3 : 1 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 4 : 3 / 2 : 3,2 : 0,0 : 0 /

 

 

 

Tabulka po základní části 2002 - 2003

 

1. Jičín „B“ Krocani 14 12 1 1 77 : 43 25 bodů

2. HC Frýdlant v Čechách 14 8 2 4 63 : 45 18 b.

3. Sokol Doubravice 14 7 1 6 48 : 41 15 b.

4. ŽBS Železný Brod 14 5 2 7 65 : 69 12 b.

5. TJ Lázně Bělohrad 14 5 2 7 44 : 38 12 b.

6. HC Police n.Metují 14 5 2 7 50 : 56 12 b.

7. HC Survival Trutnov 14 4 1 9 43 : 73 9 b.

8. Sokol Rovensko 14 4 1 9 59 : 83 9 b.

 

 

Výběr mistrovských utkání

 

Sokol Rovensko - Železný Brod 5 : 6 / 2 : 1,2 : 3,1 : 2 /

 

Domácí v tomto ročníku ještě nebodovali a tak chtěli v místním derby zvítězit

a podle toho nastoupili do zápasu.Naopak,nám chyběli jak hráči,tak ze začátku

i nasazení a když se k tomu přidají hrubky v obraně,není se co divit,že prohrává-me 2 : 0.Ve druhé třetině se vyrovnala jak hra,tak díky Karáskovi a Peckovi

i skóre.Třetí třetina byla dramatická až do konce,zvláště,když domácí v 60.mi-

nutě odvolali brankaře a podařilo se jim snížit na 5 : 6,ale na vyrovnání to ne-

stačilo. Branky – Karásek - 3,Pecka - 2, Fajt – 1.

Rozhodčí : Pospíšil,Holec,Zikmund. Vyloučení - 2 : 5.

 

Jičín „B“ Krocani - Železný Brod 5 : 5 / 2 : 0,2 : 3,1 : 2 /

 

Vedoucí mužstvo přeboru se do nás pustilo s vervou a vedlo až 3 : 0,než jsme se

trochu vzpamatovali a začali hru srovnávat.Díky střelecké produktivitě jsme dokázali stáhnout náskok domácích a ve třetí dokonce otočit na 4 : 5 pro nás.

Jičín si vytvořil obrovský tlak a v 55.minutě vyrovnal.Nikomu se už nepodařilo

skórovat a překvapivá remiza byla i spravedlivá.Velmi slušné utkání řídili rozhodčí Hejduk,Čejka a Materna.Vyloučení - 1 : 1.

 

Železný Brod - Sokol Doubravice 1 : 6 / 0 : 2,1 : 3,0 : 1 /

 

V tomto utkání jsme totálně propadli v proměňování šancí a vypadalo to,jako bychom střelecký prach nechali v Jičíně.Po dvou třetinách bylo utkání rozhod-

nuto a ve třetí si už soupeř výsledek nejen pohlídal,ale ještě pojistil.Naše hra

je bez nápadu a střelba bezzubá.Pochvalu zaslouží brankář hostí,který byl pro

nás nepřekonatelný. Branku dal Karásek.Rozhodčí – Pospíšil,Mihálik.

Vyloučení – 3 : 6.

 

 

Play off - zápas o finále

 

Jičín „B“ Krocani - Železný Brod 11 : 4 / 3 : 2,4 : 1,4 : 1 /

 

Výsledek zápasu mezi prvním a čtvrtým mužstvem vypadá sice jednoznačně,ale

průběh hry tomu neodpovídal.Měli jsme téměř více brankových příležitostí než

Jičín,ale domácí stříleli branky.Vedli už 3 : 0,ale nám se podařilo snížit na 3 : 2.

Pak už skóre narůstalo v náš neprospěch.Utkání výborné úrovně řídili rozhodčí –

Svoboda,Čejka a Materna.Branky – Bartoš – 2,Kučera,Karásek.

 

Železný Brod - Jičín „B“ Krocani 4 : 5 / 1 : 3,1 : 1,2 : 1 /

 

Opět velice vyrovnaný zápas,který jsme prohrávali už 1 : 4.V poslední třetině jsme vyrovnali,ale nešťastný gól v 50.minutě rozhodl o vítězství Jičína.

Škoda,za předvedený výkon jsme si zasloužili alespoň remízu.

Rozhodčí – Mizera,Hejduk,Hlava. Branky – Kellner,Drozd,Tvrdík,Kučera.

 

 

Soupiska a hodnocení hráčů 2002 - 2003

 

Číslo dresu Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

 

1. Trkal Jiří Brankař 16 - - - -

15. Dudek Milan Brankař 15 - - - -

22. Bartoš Martin 15 8 5 13 6 minut

10. Drozd Jan 12 1 3 4 -

8. Fajt Pavel 6 10 7 17 14 min.

26. Hnídek Libor 3 1 - 1 2 min.

21. Jerman Miroslav 15 3 3 6 12 min.

16. Karásek Petr 12 9 17 26 14 min.

12. Kellner Petr 15 6 5 11 6 min.

7. Kopal Josef 1 - - - -

6. Kopal Miroslav 15 1 2 3 10 min.

9. Koranda Tomáš 3 - 1 1 -

25. Kučera Miroslav 15 8 8 16 8 min.

7. Novotný Jiří 4 - 1 1 -

9. Palounek Karel 2 - 1 1 -

7. Pavlata Tomáš 2 - - - -

19. Pecka Josef 15 12 7 19 -

4. Pulíček Roman 9 1 1 2 8 min.

15. Schovánek 1 - - - -

22. Tvrdík Jakub 14 9 11 20 10 min.

20. Urban Vlastimil 1 - - - -

17. Vrba Michal 16 5 4 9 4 min.

 

 

 

Sezóna 2003 - 2004 se stává naší jubilejní – 70.sezónou v historii našeho oddílu.Hokej se zde v Železném Brodě hraje nepřetržitě od roku 1933 a tuto

tradici nenarušila ani hospodářská krize,ani válka,ani komunistický převrat

v roce 1948,ani padesátá léta,nebo okupace sovětskými vojsky od roku 1968

a ani sametová revoluce 1989 či snad vstup do třetího tisíciletí.Doufáme,že

tuto tradici nenaruší ani vstup do Evropské unie.

V současné době jediné co ji může narušit je nezájem železnobrodské mládeže o náš sport a též čím dál větší finanční náročnost zajištění provozu oddílu.

Naši muži hrají opět Liberecký krajský přebor za účasti 9 mužstev ze šesti

okresů.Do soutěže přibyl liberecký VTJ Ještěd / Dukla /,takže o kvalitní soupeře

nebyla nouze.Bohužel jsme se letos nekvalifikovali do užšího finále – Play off,

což nás mrzelo.Na soupisce se objevilo 17 hráčů a 2 brankaři.Mužstvo vede,

trénuje a o celý chod se stará Josef Kopal a pomáhá mu Luboš Serina.Letoš-ním přínosem byla zkouška dorostenců,kteří obstáli velmi dobře.

Kluziště za sokolovnou už několik let zajišťují stejní členi a to Míra Musílek,

Petr Kolář a Jan Pavlata.V kritických situacích nám vypomohly Technické

služby a tak za přispění Jirky Kobra,který brousil brusle,mohli nejen hokejisté,

ale i veřejnost bruslit asi 30 dní.Je to polovina jako loni,ale to už je problém

přírodních kluzišť,že nezáleží jen na lidech,ale i na počasí.

 

 

Výsledky mužů – základní část 2003 - 20004

 

Trutnov „B“ - Železný Brod 5 : 8 / 2 : 1,1 : 4,2 : 3 /

Železný Brod - VTJ Ještěd Liberec 1 : 15 / 1 : 4,0 : 7,0 : 4 /

Sokol Rovensko - Železný Brod 2 : 10 / 1 : 0,1 : 6,0 : 4 /

Železný Brod - TJ Jičín „B“ 1 : 5 / 0 : 2,0 : 2,1 : 1 /

Železný Brod - Sokol Doubravice 1 : 3 / 0 : 0,1 : 3,0 : 0 /

HC Frýdlant v.Č: - Železný Brod 8 : 6 / 2 : 1,2 : 2,4 : 3 /

Železný Brod - TJ Lázně Bělohrad 4 : 3 / 1 : 2,0 : 0,3 : 1 /

HC Police n.M. - Železný Brod 2 : 5 / 0 : 1,1 : 1,1 : 3 /

Železný Brod - Trutnov „B“ 5 : 0 Kontumačně

Železný Brod - Sokol Rovensko 8 : 3 / 2 : 0,1 : 2,5 : 1 /

VTJ Liberec - Železný Brod 10 : 3 / 3 : 0,4 : 0,3 : 3 /

Lázně Bělohrad - Železný Brod 2 : 2 / 2 : 0,0 : 0,0 : 2 /

Železný Brod - Police n.M. 4 : 2 / 1 : 1,1 : 0,2 : 1 /

Sokol Doubravice - Železný Brod 8 : 6 / 2 : 2,2 : 2,4 : 2 /

Železný Brod - Frýdlant v.Č. 1 : 7 / 0 : 2,0 : 0,1 :5 /

TJ Jičín - Železný Brod 14 : 0 /

Železný Brod - Police n,M. 4 : 2

 

Po zápasech v základní části jsme skončili na nepostupovém 5.místě,ale o toto místo musíme ještě vybojovat dvěma zápasy s šestými Lázněmi Bělohrad.

O smyslu těchto utkání se dá pochybovat,ale takto byla soutěž odsouhlasena

a tak ji musíme odehrát do konce.

 

Tabulka základní části 2003 - 2004

 

1. VTJ Ještěd Liberec 16 15 0 1 126 : 40 30 bodů

2. Sokol Doubravice 16 12 1 3 96 : 48 25 b.

3. TJ Frýdlant v.Čechách 16 9 2 5 82 : 58 20 b.

4. TJ Jičín „B“ 16 8 3 5 88 : 62 19 b.

5. Železný Brod 16 7 1 8 65 : 89 15 b.

6. TJ Lázně Bělohrad 16 5 4 7 60 : 71 14 b.

7. Spartak Police n.M. 16 4 1 11 55 : 76 9 b.

8. Sokol Rovensko 16 3 1 12 43 : 100 7 b.

9. Trutnov „B“ 16 1 3 12 37 : 105 5 b.

 

 

 

 

7.2.2004 ZS Lomnice n.P. První zápas o 5.místo

Železný Brod - Lázně Bělohrad 4 : 6 / 1 : 0,2 : 4,1 : 2 /

 

Zápas byl od začátku vyrovnaný a nám se povedlo ke konci I.třetiny dát gól

a ujmout se vedení.Ve druhé části hosté vyrovnali a za tři minuty zvýšili na

1 : 2 a začalo přetahování o výsledek.Jakmile jsme vyrovnali,soupeř opět

strhl vedení na svou stranu,takže po II.třetině 3 : 4.V poslední části se podařilo

hostům v 51. a 54.minutě zvýšit na 3 : 6 a my jsme stačili už jen zkorigovat

na konečných 4 : 6.

Branky : Psota 3,Pecka - Kadavý 3,Šulc,Špicar a Karban.

Rozhodčí : Mizera,Hlava a Pospíšil.

 

14,2,2004 ZS Nová Paka Odvetný zápas o 5.mísro

Lázně Bělohrad - Železný Brod 6 : 5 / 2 : 3,2 : 2,2 : 0 /

 

Od začátku až do konce velmi vyrovnaný boj,který jsme opět dobře rozehráli

a po skončení druhé třetiny vedli 4 : 5.Závěrečná třetina byla velmi bojovná a často se vylučovalo na obou stranách,ale bez využití.Domácím se podařilo v čase 57,30 vyrovnat a v 58,22 rozhodli o svém vítězství.

Branky : Kadavý 2,Jaroš,Šturma,Šulc,Janák – Řezníček 2,Kovanda 2,Psota.

Rozhodčí : Antoš a Sucharda.

 

Konečná tabulka finálové části 2003 - 2004

 

1. Jičín „B“ 6 4 2 0 23 : 14 10 bodů

2. VTJ Liberec 6 3 2 1 40 : 22 8 b.

3. TJ Frýdlant 6 2 2 2 21 : 18 6 b.

4. Sokol Doubravice 6 0 0 6 9 : 39 0 b.

 

Nakonec zvítězil celek,který byl po základní části na čtvrtém místě a suverénní

vojáci z Liberce ostrouhali.Naši hokejisté skončili až na 6.místě,ale to je sport.

 

 

Soupiska a hodnocení hráčů 2003 - 2004

 

Číslo dresu Jméno Počet utkání Branky Přihrávky Body Tresty

 

18 Bartoš Martin 13 14 4 18 31 minut

10 Drozd Jan 17 2 3 5 2 min.

21 Jerman Miroslav 13 - 5 5 2 min.

12 Kellner Petr 10 2 3 5 6 min.

2 Klamrt Pavel 16 Brankař - - - -

6 Kopal Miroslav 12 - 5 5 10 min.

26 Koranda Tomáš 13 6 5 11 30 min.

25 Kučera Miroslav 11 8 11 19 4 min.

16 Lauko Marek 7 - 1 1 2 min.

19 Pecka Josef 15 12 14 26 6 min.

4 Pulíček Roman 12 - 3 3 14 min.

8 Psota Pavel ml 7 6 3 9 4 min.

9 Řezníček David 13 7 8 15 20 min.

7 Schubert Jan 3 - - - 2 min.

15 Trkal Jiří 17 Brankař - - - -

22 Tvrdík Jakub 13 6 7 13 8 min.

17 Vrba Michal 16 5 6 11 16 min.

 

 

 

Skončila jubilejní 70.sezóna a končí i tento Almanach,kde jsme se pokusili ve

stručnosti zmapovat historii našeho oddílu,vzpomenout na roky slávy,ale i hor-

ších výsledků a různých krizí.Není možné zde vyjmenovat všechny ty,kteří se

starali a zasloužili o to,že můžeme dnes bilancovat a to ze dvou důvodů.Za prvé

by se nám sem všechna jména ani nevešla a za druhé by nebylo správné na někoho zapomenout.Do dalších let si můžeme přát nejen krásné a tuhé zimy,

abychom měli za sokolovnou pořádný led a mohlo se dlouho bruslit,ale i tak

jako dosud dostatek financí na provoz oddílu.Chceme touto cestou poděkovat

všem našim sponzorům,za podporu našeho oddílu a hokeje v Železném Brodě.

Děkujeme též za podporu Městskému úřadu Ž.Brodu a výboru TJ Ž.Brod.

 

 

Sepsal a zpracoval dle Almanachu z r.1989 a Závěrečných zpravodajů

 

oddílu ledního hokeje Kieveg Miroslav.

 

Železný Brod 2005-04-06

 

 

 

 

 

55

 

Železnobrodským hokejistům

 

Hvězdami jiskří nebes polokruh a zima,že mráz,jde skřípat vzduch,

mládež těší se na zimní radovánky,

nadšenci připravují každoročně mantinely.

Poslední roky zimy mizí a hokej je místním divákům cizí,

hrajeme na umělé ploše,

mrzí nás to z hloubky duše.

 

Požadujeme dobrou přípravu,

máme pak úspěšnou sezónu.

Někdy máme také brigádu,

aby bylo na hokejku.

nároky máme vysoké,

výsledky jsou pak zázračné.

 

Snad někdy přijde tuhá zima a budeme zase hráti doma,

diváci přijdou si na své,

hráči hrají jenom za své.

Bojovnost,hra a taktika,to budou naše aktiva,

soupeřů se nebojíme

venku i doma zvítězíme !!

 

 

Věnuje táta hokeje

 

p.Vladimír Bareš